http://www.swedishmedtech.se/News.aspx?r_id=121390  

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-11-27KTH Anders Lansner and Stockholm University create human like artificial intelligence by mimic the brain

MENU Home » Events » Brain-ICT convergence by Anders Lansner, KTH and Stockholm University BRAIN-ICT CONVERGENCE BY ANDERS LANSNER, KTH AND STOCKHOLM UNIVERSITY Speaker: Anders Lansner, Department of Computational Biology, School of Computer Science and Communication, KTH and Stockholm University When: Tuesday, February 21, 10:00 – 11:00AbstractThe most advanced biological information processing system is the human brain. It […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-06-12SvD Trådlös sensor med koll

Många användningsområden för sensornätverk Datorerna har tagit klivet från skrivborden till våra fickor och nu fortsätter datakraften att sprida sig. Överallt får vi små sensorer som registrerar allt från luftföroreningar till våra egna hjärtslag. Effekterna blir drastiska men ännu är tekniken bara där internet var för 20 år sedan – vid starten på en lång […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31ERICSSON Biomedical Wireless Sensor Network

Biomedical Wireless Sensor Network December 2007 • Advanced sensors combined with wireless communication • Future opportunities for supporting mobility while monitoring vital body functions in hospital and home care • Reduced costs, improved monitoring, and better life quality for the patient   http://www.sintef.no/project/Tradlospasient/Prosjekter/Biomedical%20Wireless%20Sensor%20Network%20(BWSN)_NICe%20report_web.pdf

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31Synthetic Populations – computer-generated populations of individuals.

  SyntPop Synthetic Populations The group was created by Prof Magnus Boman and Dr Lisa Brouwers in 2007 to meet the demand for investigations into computer-generated populations of individuals. In particular, investigations into the use of such populations for simulating complex processes, such as epidemic spread in space and time, was prompted by important real-life problems. While the concept […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31Stockholm Brain Institute Animal Tracking System

Ethovision XT is an automated animal tracking system which can be used for tracking and analysing behaviour, movement and activity of an animal. (Homo sapiens is also an animal)     http://stockholmbrain.se/sbi-research/sbi-methodological-platforms/translational-behavioural-neuroscience-tbn/animal-tracking-system/

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31Anders Sandberg Mobila människan

Mobiltelefonen har blivit prylen som vi fyller med mobil elektronik. Men många forskare tror att det här bara är början – att mobilen snart kan styras från din hjärna och leverera informationen direkt till hörselnerven. Publicerad: 20 okt 2009 – 20:52 Uppdaterad: 27 nov 2013 – 11:00 Tänk dig en framtid där du hör om […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31BBC News Web-based ‘brain’ for robots goes live

BBC News 8 March 2013 Last updated at 11:55 GMT Robots confused about what they encounter in the world of humans can now get help online. European scientists have turned on the first part of a web-based database of information to help them cope. Called Rapyuta, the online “brain” describes objects robots have met and can also […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31Människa eller maskin?

Intelligenta maskiner Forskare studerar hur maskiner med moraliskt beteende kan skapas. Henrik Carlsen konstaterar att ett nytt forskningsområde vuxit fram: robotetik. Om ett antal decennier kommer robotarna att lämna industrilokalerna, flytta ut i samhället och bli ett naturligt inslag i många människors liv. Redan i dag används robotar som sällskapsdjur inom den japanska åldringsvården. I […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31Nya teknologier för trådlös kommunikation

Forskningsprojekt PTS deltar i flera forskningsprojekt. Här finns information om några av dessa projekt. Projekt hos Wireless @ KTH Wireless@KTH är ett forskningscenter inom området Mobila system och tjänster. Centret arbetar tillsammans med forskare från KTH och industriella partners för att utveckla mobila system och tjänster, vilket är ett kärnområde för Sverige och Stockholm. Wireless@KTH är involverat i […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31Ericsson och Karolinska bildar hjärntrust om hjärnelektronik

Av Adam Edström (adam@etn.se) (2001-09-27 14:48:00 UTC)  Stockholm får snart ett nytt forskningscentrum för så kallad kortikotronik, eller hjärnelektronik på svenska. Centrumet ska drivas av Karolinska Institutet med stöd från Ericsson och finansiering från stiftelsen för strategisk forskning. Hur hanterar hjärnan kommunikationsfrågor? Hur ser hjärnans nätverksarkitektur ut? Hur kan sådan kunskap tillämpas på mobiltelefonsystem? Och […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31SvD Nyheter – Forskare har skapat tankeläsningsmaskin

Forskare har använt gammal teknik för att skapa vad de kallar en “tankeläsningsmaskin”. Med elektroder placerade direkt på hjärnan kan en dator registrera exakt vilket ord en försökspersonen tänker på. 14 maj 2011 kl 20:51 , uppdaterad: 15 maj 2011 kl 09:48 Tekniken kallas ECoG (electrocorticography) och innebär att elektroder placeras under kraniet och hjärnhinnan […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-11-20Stiftelsen för strategisk forskning – Elektroder för tankeläsning

Elektroder i hjärnan öppnar upp för nya metoder att behandla sjukdom, men ger också en möjlighet att implantera minnen eller läsa dina tankar. Mer samarbete och kommunikation mellan yrkesgrupper kommer att avgöra om tekniken tar sig ända fram till människan som vill ha den. Konstgjorda elektroder ska röra sig som sjögräs i en hjärna. Små, […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-11-20Datororfoskare vill koppla nanoelektroder till hjärnan för 2-vägs kommunikation mellan dator och hjärna

Forskare vill koppla protesen till hjärnan Där nanovetenskap och medicin möts är det mest fantasin som sätter gränser för det möjliga. Ska blinda kunna se? Lama kunna gå? –Det är de flashiga sidorna av nanomedicin. Det finns mer närliggande angelägna frågor vi har löst innan vi är där, säger Martin Kanje professor i cell- och […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-09-04Sammanfattning av min licentiatavhandling del ett: Hjärnmaskingränssnitt idag och imorgon

Sammanfattning av min licentiatavhandling del ett: Hjärnmaskingränssnitt idag och imorgon Mitt namn är Karim Jebari, och jag är doktorand i filosofi vid KTH. Min avhandling handlar om tillämpad etik och i synnerhet om hur vi bör förhålla oss till de utmaningar och möjligheter som den teknologiska utvecklingen ställer oss inför. Jag är intresserad av det mesta […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-08-31Lansner Talk – Experience from running spikingattractor neural networks

Experience from running spikingattractor neural networks on the Blue Gene supercomputer Anders Lansner Dept of Computational Biology KTH and Stockholm University Experience from running spiking attractor neural networks on the Blue Gene supercomputer Anders LansnerDept of Computational BiologyKTH and Stockholm University http://mail.cyberliv.se/index.php/mail/viewmessage/getattachment/folder/INBOX/uniqueId/17582/filenameOriginal/b90d1d705b3cffac59b79b28be38b488

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-08-30Hjärnorna bakom framtidens dator

Vår hjärna förbrukar lika mycket energi som en 30 watts glödlampa. En superdator som står inför samma uppgift skulle förbruka 1 gigawatt. KTH-forskarna Jeanette Hellgren Kotaleski och Anders Lansner deltar i det europeiska megaprojektet Human Brain Project som med hjärnan som förebild ska resultera i energieffektiva och självinstruerande datorer. Foto: Jörgen Appelgren Hjärnorna bakom framtidens dator […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-08-19E-vetenskap – två miljöer

Svenskt e-vetenskapligt forskningscenter Lärosätets namn: Kungliga Tekniska Högskolan Titel/forskningsmiljö: Svenskt e-Vetenskapligt Forskningscenter Rektors namn: Peter Gudmundson Kontaktperson: Dan Henningson, e-post: henning@mech.kth.se Medsökande lärosäten: Linköpings universitet, Stockholms universitet, Karolinska Institutet Medverkande forskare: Dan Henningson, Hans Ågren, Anna Delin, Anna-Karin Tornberg, Anders Ynnerman, Bengt Persson, Igor Abrikosov, Juni Palmgren, Anders Lansner, Erik Lindahl Genom ett nytt centrum […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-08-17Sweden ICT A Software Radio-Empowered Sensor Network

A Software Radio-Empowered Sensor Network Yafei Li, Zhitao He, Thiemo Voigt Swedish Institute of Computer Science {yafei, zhitao, thiemo}@sics.se Sanna Leidelof ¨ Saab Systems Abstract— Low power wireless sensors are limited by current radio technologies to short communication range and low throughput. We envision that future radios with advanced software programmable encoding and modulation will bring […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-08-17Kungliga Tekniska Högskolan får 5 miljarder kronor för att simulera hjärnan

Forskningsprojektet The Human Brain Project har legat i startgroparna en längre tid, i väntan på finansiering. Nu står det klart att projektet, med målet är att efterlikna och simulera den mänskliga hjärnan och där bland andra KTH-forskare ingår, beviljas en mycket stor summa pengar. Närmare bestämt 5 miljarder kronor. Här har hjärnbarken och dess nervsignaler rekonstruerats […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-02-05VINNOVA – Stockholm Brain Institute Berzelii Centra

Uppdaterad: 24 januari 2011 Genom att integrera världsledande expertis inom kognition, beräkningsmodeller och nervforskning ska centret få ökad förståelse av hjärnan. Främst läggs fokus på hjärnans interaktion av aktivitet, känsla och minne. Det ska bland annat leda till större förståelse av mekanismerna bakom, och i längden bättre prevention och behandling av, sjukdomar som ADHD, demens […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-11-07När vården flyttar hem till dig – den mobila vårdens etik – Dr Elin Palm

ETIK I PRAKSIS 2010 Kontroll och uppföljning av vårdtagares hälsa och allmäntillstånd bedrivs i hemmiljö med hjälp av Internet, mikrochips, mobiltelefoner och sensorer När vården flyttar hem till dig – den mobila vårdens etik Elin Palm (2010) Västvärldens åldrande befolkning anses ofta ställa krav på nya former av vård och omsorg. Olika typer av informations- […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-09-12Datainspektionen-Skratta inte åt Ubicomp! Identifiera och lokalisera människor och apparater. Trådlöst. Överallt. Jämt.

Datainspektionen 25 maj 2007 Om du säger ”Ubicomp” är det många som småskrattar och tänker på intelligenta kylskåp. Men företeelsen ska inte underskattas. I flera år har IT-industrin i USA, EU och Japan lagt ner astronomiska belopp på utvecklingen. Människor och apparater ska bindas samman i ett gigantiskt trådlöst nätverk är det tänkt, och det […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-09-12Exocortex (Your brain on internet)

From Wikipedia, the free encyclopedia An exocortex is a theoretical artificial external information processing system that would augment a brain’s biological high-level cognitive processes. An individual’s exocortex would be composed of external memory modules, processors, IO devices and software systems that would interact with, and augment, a person’s biological brain. Typically this interaction is described as being conducted through a direct brain-computer interface, […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-08-24VINNOVA 100 miljoner kronor satsas på banbrytande informations- och kommunikationsteknik

Pressmeddelande, 2008-04-18 I en ny VINNOVA-satsning finansieras tio banbrytande tekniska lösningar inom informations- och kommunikationsteknologi med 100 miljoner kronor. Projekten handlar bland annat om optisk kommunikation, avancerad multimediateknik för vårdsektorn och trådlösa sensornätverk. Satsningen ”Banbrytande IKT” finansierar utvecklingen av banbrytande tekniska resultat inom inbyggda system, programvara och hårdvara. På sikt ska projekten ge framgångsrika kommersiella […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-08-10The Internet of Things

From Wikipedia, the free encyclopedia The Internet of Things refers to uniquely identifiable objects (things) and their virtual representations in an Internet-like structure. The term Internet of Things was first used by Kevin Ashton in 1999.[1] The concept of the Internet of Things first became popular through theAuto-ID Center and related market analysts publications.[2] Radio-frequency identification (RFID) […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-06-06Stockolm Brain Institute, Datorn avslöjar hjärnans inre

2012-01-30 12:57 Datorn avslöjar hjärnans inre Därmed är det möjligt att förstå exempelvis medvetandet, liksom drömmar och hur vi kan minnas dem, säger Anders Lansner, som är professor i datalogi och beräkningsbiologi på KTH. Av Martin Wallström Rädsla, minne och smärta är områden som forskarna kartlägger i allt snabbare takt. Om 15 år är datorerna kraftfulla […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-06-05Linköpings Universitet Funktioner i människokroppen går att styra och mäta på elektronisk väg

25 miljoner till utveckling av bioelektronik Funktioner i människokroppen går att styra och mäta på elektronisk väg. En forskningsmiljö ledd från Linköpings universitet får nu 25 miljoner kronor från Vinnova för att utveckla organisk bioelektronik där komponenterna är byggda i plastmaterial i stället för kisel. Miljön omfattar forskargrupper vid tre LiU-institutioner, Karolinska Institutet och Acreo. […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-06-02”Omöjlig” radio sänder och tar emot samtidigt

Forskare vid Stanford har utvecklat världens första system som sänder och tar emot radiosignaler på samma kanal – samtidigt. I dagens kommunikationsradio måste man turas om att prata, och i mobilnäten använder man varsin kanal för att kunna pladdra i munnen på varandra. Nu har en grupp forskare på amerikanska Stanford university utvecklat en radioteknik […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-06-01Pressfrukost: The Human Brain Project

[PRESSINBJUDAN 2011-05-09] Hjärnforskare från Karolinska Institutet har nu gått vidare som kandidater till att leda ett så kallat flaggskepp i en ny europeisk storsatsning på neurovetenskaplig forskning. The Human Brain Project är tillsammans med fem andra projekt slutkandidater till EU:s nya flaggskeppsprogram för framtida och framväxande teknologier. Journalister är välkomna på pressfrukost Medverkande: Projektets samordnare […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-05-26På väg mot hjärnproteser Forskning och framsteg

På väg mot hjärnproteser? AV HÅKAN BORGSTRÖM UR F&F 1/2005. Amerikanska forskare har i laboratorieförsök fått elektronik att ersätta skadade delar av hjärnan. I experiment med en mushjärna utanför djurkroppen har en forskargrupp iUSA lyckats få en elektronisk krets att fungera som en del av hjärnan. I framtiden siktar man på att hos människor kunna ersätta delar av hjärnan […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-04-22Scientists Warn of Ethical Battle Concerning Military Mind Control March 2012

Scientists Warn of Ethical Battle Concerning Military Mind Control Advances in neuroscience are closer than ever to becoming a reality, but scientists are warning the military – along with their peers – that with great power comes great responsibility By JASON KOEBLER March 20, 2012 RSS Feed Print A future of brain-controlled tanks, automated attack drones and […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-04-21Nanoteknik och Hjärnimplantat

[PDF] Nanoteknologi och hjärnimplantat www.ftf.lth.se/fileadmin/ftf/Course_pages/Faff15/Filer/Nanoteknolog… Filtyp: PDF/Adobe Acrobat - Snabbtitt 1. Nanoteknologi och hjärnimplantat. Nano. Detta prefix, som fått sitt namn från det grekiska ordet nanos, dvärg, har dykt upp allt oftare de senaste åren. Prefixet … http://www.ftf.lth.se/fileadmin/ftf/Course_pages/Faff15/Filer/Nanoteknologi_och_hjaernimplantat_-__slutvers.pdf Texten har ingen signatur.  Googla “ftf.lth” taget ifrån dokumentets adress, adressen går till http://www.ftf.lth.se/ Lunds Universitet, Fasta tillståndets fysik.

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-04-21Tala telepatiskt. Allt Om Vetenskap 2008

2008-05-06 Genom att låta en dator analysera hjärnans signaler från talcentrum kan syntetiskt tal nu framställas. Metoder för att sätta den mänskliga hjärnan i direktkontakt med datorer utvecklas snabbt just nu. Det senaste är en apparat som kan känna av nervimpulser från hjärnan på väg till talorganen, och omvandla signalerna till syntetiskt tal via en […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-04-16Stiftelsen för Strategisk Forskning: Simulering öppnar också nya möjligheter där fysiska experiment inte är möjliga på grund av små eller stora skalor, höga kostnader, eller etiska problem

Tillämpad Matematik – Datorsimulering och Beräkningsmatematisk Modellering Teknik Naturvetenskap Johan Hoffman 2011-08-24 18:09 Område/Delområde: Tillämpad matematik/ Datorsimulering och Beräkningsmatematisk Modellering Datorsimulering och beräkningsmatematisk modellering blir en allt viktigare del av forskning och utveckling, på universitet liksom i industri och samhälle, och de flesta experter är överens om att virtuella världar i framtiden kommer att bli […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-04-15Forskning och framsteg 3/2012 Vårt tal kan avlyssnas med elektroder i hjärnan

Vårt tal kan avlyssnas med elektroder i hjärnan Av Per Snaprud ur F&F 3/2012. Hjärnvågor avslöjar vilka ord som rör sig i huvudet. Structure, säger en mansröst på engelska. En sekund senare upprepar en dator samma ord, grötigt men hörbart. Datorns tal bygger helt och hållet på elektriska signaler från tinningloben, den del av hjärnan där […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-04-10Scientists use brain imaging to reveal the movies in our mind

By Yasmin Anwar, Media Relations | September 22, 2011 Psychology and neuroscience professor Jack Gallant displays videos and brain images used in his research. Video produced by Roxanne Makasdjian, Media Relations. BERKELEY — Imagine tapping into the mind of a coma patient, or watching one’s own dream on YouTube. With a cutting-edge blend of brain imaging and computer […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-03-29Stockholms Handelskammare, Maskin eller människa?

Information DATUM 21 mars 2012 TID 08:00-09:00 PLATS Stockholms Handelskammare, Malmskillnadsgatan 46, 7 tr, Stockholm Frukostmöte: Hur maskiner med moraliskt beteende kan skapas, är något som robotforskare och filosofer har börjat studera. Vilken roll har människan i en framtid där moraliska beslut också tas av maskiner? När blir en maskin en människa? Frågan om gränsdragningar […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-03-24Förslag till SSF-forskningsprogram – ’Brain-IT’

Förslag till SSF-forskningsprogram – ’Brain-IT’ Medicin  Teknik  Naturvetenskap jeanette hellgren kotaleski 2011-08-23 16:29, reviderat 2011-08-29 17:38 Den mänskliga hjärnan nämns ofta som den mest komplexa struktur som evolutionen frambringat. Trots hjärnforskningens framsteg är hjärnans funktion ännu ett mysterium. Från processer i den enskilda nervcellen till nervcellernas interaktion på nätverks, system och kognitiv nivå sker ett […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-02-27Medical Industry using IPv6 BioSensors

Medical Industry using IPv6 BioSensors by Kaushik Das Introduction IPv6 is the successor protocol to the currently used Internet Protocol version 4 or the IPv4 that suffers from an acute shortage of the available address space for allocation to the exponentially increasing network devices both in the wired and the wireless domain. A biosensor may […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-02-17Forskare vid Stanford har utvecklat världens första system som sänder och tar emot radiosignaler på samma kanal – samtidigt.

I dagens kommunikationsradio måste man turas om att prata, och i mobilnäten använder man varsin kanal för att kunna pladdra i munnen på varandra. Nu har en grupp forskare på amerikanska Stanford university utvecklat en radioteknik som gör det möjligt att samtidigt sända och ta emot radiosignaler på en enda kanal. – Det här ska […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-02-13Ethics of ‘neuro-weaponry’ hard to wrap your brain around

Mind control will be a primary focus of neuro-weaponry, which is expected to reshape warfare, neuroscientists confirm. Emerging technologies will give birth to highly sophisticated adversarial applications centred on brain science; conventional battlefield methodology could soon fade into history. “We are approaching a time when brain science will be critical to our national security,” confirmed […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-02-12Regulating Brain Implant Technologies Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Revolutions in semiconductor device miniaturization, bioelectronics, and applied neural control technologies are enabling scientists to create machine-assisted minds, science fiction’s “cyborgs.” In a paper published in 1999, we sought to draw attention to the advances in prosthetic devices, to the myriad of artificial implants, and to the early developments of this technology in cochlear and […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-01-28Global Computing Centre of Excellence Sweden

A new research centre for Grid, Peer-to-Peer, and Service Oriented Architectures This document introduces Global Computing Centre of Excellence . a new joint industry/academia research centre for service-oriented computing. The centre is located in Stockholm, Sweden, and constituted by some of the world.s leading researchers in the fields of Grid computing, Service-oriented computing, and Peer-to-Peer […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-01-26FOI Kollektivt beteende och tidig förvarning

Rapporten beskriver den inledande fasen av ett FOI projekt, som  skall utveckla förmågan att förutsäga kollektiva händelser och händelseutveckling genom att tidigt kunna identifiera och tolka de tecken, signaler, beteenden etc. som föregår en händelse vad av ser kollektivt agerande i syfte att kunna agera pro-aktivt. 5.3.2  Kunskapsuppbyggnad För beslutsstödssystem krävs en speciell  och entydig […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-01-26Tänk om örat fungerade som en radioapparat.

”Hmm, jag tror att jag vill lyssna på ettstrukna A en stund.” Vi skulle ställa in örat på 440 hertz, lyssna på ettstrukna A en stund, och sedan kanske vi byter kanal. Kanske ett E på 330 hertz? Livet skulle onekligen bli rätt besvärligt om örat var konstruerat som en radio. Vi skulle behöva använda […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-12-16Sveriges Radio Journalistik 3.0 Medieormen ömsar skin

FRAMTIDSSTUDIER. Internet handlar verkligen inte bara om medierna. Internet förändrar också samhället på så många andra områden. Och dessa kan vara väl så viktiga som medierna: sjukvården, utbildningen, trafiksäkerheten. Ja, hela samhället förändras. Möjligen är det dessutom helt andra tekniska landvinningar som verkligen kommer att förändra vår tillvaro. Det kanske är den småskaliga biotekniken som […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-12-10Inom tio år är den konstgjorda hjärnan inte längre science fiction

Gyllene framtid? Inom tio år räknar forskarna med att en konstgjord mänsklig hjärna ska vara klar, förhoppningsvis mer klartänkt än roboten C3PO ur “Stjärnornas krig”. Inom tio år är den konstgjorda hjärnan inte längre science fiction 100 forskare har arbetat med saken i sex år. Nu är de klara. De har uppfunnit grunden till en […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-12-01Professor efterlyser “Google Typ” Hjärn-Chip Implantat

Steve Watson                      Infowars.net Mån dag, 14 April, 2008 En New York professor har förespråkat idén om Google implantat typ hjärn-chip  som skulle “förbättra människors minne”, en idé som speglar redan aktiva projekt som finansieras av Pentagons Defense Advanced Research Projects Agency. “Men svårt det praktiska, […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-04-07University of Oxford: Praktisk Etik: Icke-dödande, men farliga: neuroactiva agenter

University of Oxford Icke-dödande, men farliga: neuroactiva agenter Publicerad 20 aug 2009  Av Anders Sandberg En artikel och ledare i Nature varnar för en militarisering av agenter som ändrar mentala tillstånd. Medan traditionella kemiska vapen är avsedda att skada eller döda människor, är dessa medel avsedda för att inaktivera. Till exempel kan de kan orsaka […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-04-02FOI Totalförsvarets forskningsinstitut: Dammolnet Lyssnar på Dig

Totalförsvarets forskningsinstitut: Nanoteknik Ett annat viktigt begrepp vid sidan om nanoteknik är mikrosystemteknik. Den kommer att betyda mycket för positionsbestämning och styrning av stridsdelar. Små objekt kommer att datoriseras. Vi kan få mikrorobotar som är mindre än en tusendels millimeter. De kan spridas som pollen eller bakterier. Forskarna talar till och med om komponenter som […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-04-02FOI Totalförsvarets forskningsinstitut: Den semantiska webben – Konsten att skilja en lada från en Lada

Konsten att skilja en lada från en Lada En googlande nätsurfare skiljer lätt en lada från en Lada. Men det klarar inte maskinen. Nätets sökmotorer kräver en människa som tolkar. I det nätverksbaserade försvarets underrättelsesystem ska maskiner kunna tolka informationen. Framtidens underrättelsedimmor ska skingras med hjälp av smarta hyperlänkar och en brittisk präst från 1700-talet. […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-04-02EU/USA The Human Brain Project

Goal The goal of the Human Brain Project (HBP) is to build the informatics, modeling and supercomputing technologies needed to simulate and understand the human brain. Major expected advances include new tools to fight the growing impact of brain disease on public health and well-being, and a new class of technologies with brain-like intelligence, to […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-04-01cordis.europa.eu/The Virtual Brain Project simulating the human brain the ultimate challenge for mankind

The Virtual Brain Project simulating the human brain the ultimate challenge for mankind Read more

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-02-28Nanoteknik; Att forma vår framtid. “Bioteknikens möjligheter och problem”, redaktörer; Ulf Görman, Carl-Gustaf Andrén och Göran Hermerén

Nanoteknik Historik, drivkrafter, trender,  möjligheter och problem Bengt Kasemo 2007 Många forskare tror att vi inom de närmaste 20 åren kommer att få uppleva snabb och samhällspåverkande utveckling inom tre ömsesidigt växelverkande områden: Det första, som vilar på kiseltekniken, är infor- mationsteknologin. Den har redan slagit igenom i vår vardag. Bioteknik och molekylärbiologi är det […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-02-28Aiming to Learn as We Do, a Machine Teaches Itself

Give a computer a task that can be crisply defined — win at chess, predict the weather — and the machine bests humans nearly every time. Yet when problems are nuanced or ambiguous, or require combining varied sources of information, computers are no match for human intelligence. Few challenges in computing loom larger than unraveling […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-02-01Brain-Machine-Interface: Could Soldiers Be Prosecuted for Thought Crime?

April 21, 2008 The Pentagon’s Defense Advanced Research Projects Agency is funding a number of technologies that tap into the brain’s ability to detect threats before the conscious mind is able to process the information. Already, there is Pentagon-sponsored work on using the brain’s pattern detection capabilities for enhanced goggles and super-fast satellite imagery analysis. […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-02-01Syntetisk Telepati MURI – University of California, Irvine

MURI  bedriver grundläggande neurovetenskaplig forskning och signalbehandling om tanke och tal produktionen samt dess  avsedda riktning. När människan tänker för sig själv tyst, kan man ofta höra inbillade ord i huvudet. Vi använder icke-invasiv brain-imaging tekniker som EEG, MEG och fMRI att lära oss mer om hur hjärnan producerar tal när man tänker. Vi strävar […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2010-12-04ICT research: EU invests €500 million in Future and Emerging Technologies (FET) to improve people’s lives

MEMO/10/140 Brussels, 20 April 2010 ICT research: EU invests €500 million in Future and Emerging Technologies (FET) to improve people’s lives Developing intelligent artificial hands for hand amputees, neural devices to help people suffering from vertigo, dizziness and other vestibular disorders and the possibility to see how your brain responds while learning are a few […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2010-11-12Sveriges Radio, Jag och min nya hjärna

Filosofiska rummet! Lyssna till 40 minuter Sveriges radio P1, om människan, moralen och existensen. Publicerad Söndag 14 januari 2007 Idag pågår allt fler försök med hjärnproteser som kan reparera och byta ut skadade delar av vår hjärna. Längst har forskarna kommit vad gäller hörseln där döva patienter fått implantat som återskapat en viss del av […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2010-10-31Med datachips i hjärnan: Vem är jag då?

Av Susanna Radovic ur F&F 7/2006. Förblir jag samma person om en del av min hjärna ersätts av ett datachips? Om det vore möjligt, skulle du då låta operera in ett datachips i hjärnan som hjälpte dig att minnas bättre? Eller att koncentrera dig längre stunder åt gången, eller jämna ut eventuella humörsvängningar? I dag […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2010-10-10Microsoft Patents Body-As-Network

A human conduit could distribute power across wearable devices, developer says. Stephen Lawson, IDG News Jun 24, 2004 12:00 am Microsoft has a patent on a new kind of network: Your body. The software giant has received a U.S. patent for a “method and apparatus for transmitting power and data using the human body.” An […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2010-10-02National Academy Engineering, Reverse-engineer the brain

Reverse-engineer the brain The intersection of engineering and neuroscience promises great advances in health care, manufacturing, and communication For decades, some of engineering’s best minds have focused their thinking skills on how to create thinking machines — computers capable of emulating human intelligence. Why should you reverse-engineer the brain? While some of thinking machines have mastered […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2010-05-17Reverse engineering – (Bakåtkompilering)

bakåtkompilering – (reverse engineering) – rekonstruktion av källkoden till ett program genom analys av binärkoden. Eftersom syftet med bakåtkompilering kan vara att stjäla programkod betraktas bakåtkompilering ofta som oetiskt – i USA är det direkt olagligt. Bakåtkompilering kan dock ha legitima syften, till exempel inom testning och utveckling av program för datasäkerhet och virusskydd. Det […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2010-05-17Japanska forskare vill spela in dina drömmar

En japansk forskargrupp har framgångsrikt lyckats läsa av bilder från en mänsklig hjärna. I framtiden kan det sannolikt bli möjligt att använda tekniken för att visa drömmar på en skärm. Drömmar kan många gånger vara riktigt spännande och intressanta men dessvärre (eller dessbättre i vissa fall) så glömmer man snabbt bort dem. Med hjälp av […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-10-26Linköpings Universitet. Framtidens dator byggs av protein

Framtidens dator byggs av protein Av Anders Lotsson Computer Swdeden 2008-12-14 Forskning Än så länge finns det bara en mikro­skopisk tråd. Men två unga forskare i Linköping har visat att man kan göra elektronik av livets byggstenar. Resultatet är en elektriskt ledande tråd som är extremt smal. Trådens tjocklek är tio nanometer. Tio nanometer motsvarar […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-10-16Göteborgs Universitet. Om maskiner kunde tala, kommunikation-människa-maskin

Författare: Staffan Larsson, forskarassistent i lingvistik Göteborgs Universitet 2006 Originaldokument: http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/10326/1/domochvi_155.pdf Ludwig Wittgenstein skriver i Filosofiska Undersökningar (1953): ”Om ett lejon kunde tala, så skulle vi inte förstå det.” Varför inte? Enligt en tolkning vill Wittgenstein med detta göra oss uppmärksamma på att språket först och främst är ett socialt fenomen som uppkommer i samspelet […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-10-13Kognitionsvetenskap, studerar mänskliga tänkandet

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde där forskare från så olika fält som filosofi, psykologi, neurovetenskap, datavetenskap, lingvistik och antropologi studerar det mänskliga tänkandets natur. Försök att förstå och hitta förklaringar till tankesättets natur fanns redan på Aristoteles och Platons tid och än idag försöker forskare få svar på många av dåtidens frågor. Centrala forskningsområden Centrala […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-10-132000-talets Vetenskap, implantat för hälsa och mindcontrol

2000-Talets Vetenskap 4/2009 “Vetenskapsrådet har givit ut en fullmatad faktapocket om den nya nanovetenskapen. Denna nya teknik öppnar fantastiska möjligheter, men rymmer även en rad etiska problemställningar. Sverige saknar idag tydliga etiska riktlinjer på området. IKT, FET, MEMS och RFID är förkortningar som alla hänger samman med det absolut senaste inom högteknologisk forskning. Forskarsamhället har […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-10-13The Cognitive Robot Companion

The overall objectives of this project are to study the perceptual, representational, reasoning and learning capabilities of embodied robots in human centred environments. The project will develop methods and technologies for the construction of such cognitive robots able to evolve and grow their capacities in close interaction with humans in an open-ended fashion. Expected results […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-10-13EU kommissionen 2009. En helt ny informationsteknik i Europa – Nya horisonter för IKT

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN (Läs artikeln i sin helhet) 1. BAKGRUND OCH MÅL I överensstämmelse med målen för kommissionens ekonomiska återhämtningsplan för Europa föreslås det i detta meddelande att Europas konkurrenskraft och innovationssystem långsiktigt ska stärkas genom större investeringar i högriskforskning på det strategiskt viktiga området […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-08-08Stockholm Brain Institute Dator-hjärna-interface

Klicka för att öppna länken PDF Anders Lansner Hjärnliknande teknologi? • Dator – Hjärna interface • Programvara • Detaljerade simuleringar konnektionistiska algoritmer • Datorarkitektur • Parallella och distribuerade beräkningar • Dedicerad hårdvara … • Analog VLSI • Stokastiska beräkningar • Molekylära beräkningssubstrat • Förstå hur hjärnan fungerar och interagerar med omgivningen • Undersöka mekanismerna bakom […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-07-09Kopiera mänsklig perception till dator perception

Introduktion till ämnet Med mänsklig perception menar man hur hjärnan tar emot och bearbetar information från sinnesintryck och detsamma gäller i princip datorbaserad perception. Det slutgiltiga målet med datorbaserad perception är att skapa en dator som upplever och reagerar på samma sätt som en hjärna. Frågan är, kommer det ska lyckas?  Ett steg i den […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-07-06En innovativ spektrometer

Forskare: Hamed Hamid Muhammed hamed.muhammed@sth.kth.se Ladda hem presentation. Spektrometri (eller spektroskopi) handlar om att mäta hur ljus (eller andra elektromagnetiska vågor) förändras när det passerar genom ett material. Genom att titta på skillnaden mellan ljuskällans spektrum och ljusets spektrum efter att ha passerat igenom materialet kan man härleda olika egenskaper i materialet som man analyserar. […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-07-06SVD Forskare läser tankar med hjärnimplantat

Forskare tror sig ha hittat ett sätt att “läsa” tankar. Genom att operera in elektroder i en totalförlamad mans hjärna hoppas de kunna översätta hans tankar till ljud. Patienten är vid fullt medvetande, men totalförlamad i hela kroppen efter en bilolycka för åtta år sedan. Experimentet att implantera elektroder i hans hjärna har letts av […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-07-06Berkleyuniversitetet – Nu kan forskare avgöra vad en person tittar på enbart genom att se vad som sker i hjärnan

Nu kan forskare avgöra vad en person tittar på enbart genom att se vad som sker i hjärnan. En så kalla fMRI-kamera visar vilka nervceller i hjärnan som är aktiva i ett visst ögonblick, och vissa typer av bilder framkallar bestämda möster i hjärnverksamheten visar de nya resultaten. Tidigare har man gjort enklare försök där […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-07-06Lunds Universitet – Sända och ta emot signaler på hjärnans språk

Svenska Dagbladet Publicerad: 7 oktober 2007 Sedan länge är hjärnor och datorer ihopkopplade i skön eller skrämmande förening i den värld science fiction-författare skildrar. Men så är det inte i verkligheten. Inte än, men ganska snart om man får tro Martin Kanje och hans kollegor på Neuronano­science Research Center (NRC) vid Lunds universitet. Nano är […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-06-10Lunds Universitet “Dator hjärna interface” Lyssna på nervceller

The Neuro Nano Science Research Center – Cross Disciplinary Research and Technological Platform Combining Neuro Science, Nano- and Micro-Technology and Bio-Technology Kontaktperson: Professor Göran Bexell Info: www.lu.se Ny generation elektroder för kommunikation mellan dator och hjärna. Neuronanoscience Research Center (NRC) är namnet på ett tvärvetenskapligt centrum vid Lunds universitet, som forskar inom området brain-machine interface […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-04-28