2000-talets Vetenskap, implantat för hälsa och mindcontrol

2000-Talets Vetenskap 4/2009

“Vetenskapsrådet har givit ut en fullmatad faktapocket om den nya nanovetenskapen. Denna nya teknik öppnar fantastiska möjligheter, men rymmer även en rad etiska problemställningar. Sverige saknar idag tydliga etiska riktlinjer på området.

IKT, FET, MEMS och RFID är förkortningar som alla hänger samman med det absolut senaste inom högteknologisk forskning. Forskarsamhället har enorma förväntningar på vad denna forskning ska betyda i framtiden.

Den skulle vara otänkbar utan framväxten av avancerad nanoteknologi. Etikdebatten lyser med sin frånvaro i Sverige och vi saknar tydliga riktlinjer för hur forskningen får bedrivas.

Inom EU jobbar man med att stärka Europas konkurrenskraft. Ny innovativ teknik måste tas fram för att ekonomin ska kunna ta nästa teknologisprång. Därför satsar man stenhårt på framtidens teknologier, Future and Emerging Technologies – FET. Grunden för denna strategi är satsningen på framtidens Informations- och Kommunikationsteknik – IKT …”

Läs hela artikeln från 2000-Talets Vetenskap 4/2009Kommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*