Vetenskapsrådet om Nanoetik

Nanoetik

Av: Anders Wallerius Publicerad I Ny Teknik 17 juni 2004 14:34

Den nya nanotekniken, där tingen är så små att de får helt nya egenskaper, kan skänka nytt välstånd till mänskligheten.

Men den kan också föra med sig oanade risker. Nanovetenskapen trampar på helt ny mark och konsekvenserna av den nya tekniken går inte att förutse.

Perspektiv: Experimentet går snett och ett moln av nanopartiklar smiter ut från forskningsanläggningen i Nevadaöknen. Partiklarna livnär sig, de förökar sig och de lär sig; de är levande. De osynliga partiklarna är specialdesignade nanorobotar som programmerats för att spana och jaga. Nu är de lösa, och på jakt efter sitt rov. Och bytet är vi.

Detta läste prins Charles i romanen “Prey” för några år sedan. Han blev så upprörd över bokens beskrivning av nanoteknikens risker, att han helt tog avstånd från den nya tekniken.

Men hur är det egentligen? På vilket sätt kommer nanotekniken att revolutionera vår tillvaro; ger den bättre hälsa och miljövänlig energi, eller leder den till totalitära samhällen och nanoterrorism?

I dag är osäkerheten och oron stor, inte bara hos allmänheten utan även bland experterna. I våras publicerade EU-kommissionen en rapport som rekommenderar försiktighet i forskning och produktion. Och schweiziska försäkringsbolag vägrar att försäkra verksamheter som bygger på nanoteknik. I USA debatteras nanoteknikens för- och nackdelar sedan flera år. I Europa kom diskussionen igång i vintras.

Men i Sverige, som är ett ledande nanoteknikland, är debatten närmast obefintlig.

Det vill Vetenskapsrådets etikkommitté ändra på genom att diskutera etiska riktlinjer för den nya tekniken. Kommitténs ordförande, Göran Hermerén, menar att det behövs en öppen och förtroendefull dialog,
där olika delar av samhället deltar och där man tar oron på allvar. På så sätt vill han undvika motsvarigheten till den polarisering som uppstått kring gentekniken.

I likhet med genteniken har nanotekniken två sidor; den kan både bli till gagn för mänskligheten och den kan bli dess gissel. De konstgjorda nanopartiklarna är ett helt nytt inslag i naturen, liksom magnetfält från kraftledningar och strålning från mobiler.

Storleken på de osynliga partiklarna, mellan en och hundra nanometer, är främmande för biologin. De är för små för att stoppas av hud och slemhinnor, och de är för stora för att oskadliggöras av kroppens immunförsvar.

Den tyske vetenskapsfilosofen Alfred Nordmann varnade vid Vetenskapsrådets nanoetikseminarium i förra veckan för misstag i debatten.
Exemplen från USA och Europa är avskräckande; amerikanerna bara tutar och kör, medan européerna målar fan på väggen.

Sverige bör gå en tredje väg, menar Alfred Nordman. Nanoteknikens möjligheter och risker måste normaliseras. Inte för att vi vet vad som är rätt och fel. Och inte för att gynna eller stjälpa. Utan för att vi ska kunna vara ärliga och kritiska under processen.

- Och förr eller senare kommer nanotekniken att bli normal, säger han.

Plus och minus med nanoteknik

+ Det är bra att kunna ge medicin in i hjärnan via blod-hjärnbarriären.

+ Det är bra att sätta in elektroder i hjärnan för att ge syn åt en blind eller för att styra en handprotes.

+ Det är bra att använda nanotekniken för att stävja terrorism som drabbar oskyldiga människor.

+ Det är bra för den som har råd att utnyttja nanotekniken för sin egen hälsa och sitt eget välstånd.

- Det är inte bra när partiklarna tar sig in i kroppen via lungorna och stressar hjärta och andra organ.

- Det är inte bra om tekniken används för att läsa eller påverka andras tankar, känslor och avsikter.

- Det är inte bra om samma teknik används för att kontrollera och styra oskyldiga människor.

- Det är inte bra för de fattiga, som inte får tillgång till den avancerade tekniken.

Läs artikeln här:2 Kommentarer till “Vetenskapsrådet om Nanoetik”

[...] Vetenskapsrådet om nanoetik 2004 “att lyssna på tankar” [...]

[...] typ av integritet och säkerhetsåtgärder behövs om en maskin kan läsa dina tankar? Vetenskapsrådets etikkommitté i medicinsk nanoetik skrev följande 2004: Plus och Minus med [...]

Kommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*