Forskning och framsteg 3/2012 Vårt tal kan avlyssnas med elektroder i hjärnan

Vårt tal kan avlyssnas med

elektroder i hjärnan

Hjärnvågor avslöjar vilka ord som rör sig i huvudet.

Structure, säger en mansröst på engelska. En sekund senare upprepar en dator samma ord, grötigt men hörbart. Datorns tal bygger helt och hållet på elektriska signaler från tinningloben, den del av hjärnan där det talade språket analyseras.

Öronen omvandlar ljudet till nervsignaler som hjärnan sedan bearbetar i flera steg. Tidigare forskning har visat att hjärnaktiviteten hos en person som hör något till stora delar liknar aktiviteten hos den som bara föreställer sig samma ljud. Det innebär att den nya metoden skulle kunna göra det möjligt att avlyssna outtalade meningar direkt från hjärnan, skriver amerikanska forskare i tidskriften Plos Biology.

De studerade hjärnan på femton patienter som skulle opereras på grund av svår epilepsi eller hjärntumör. Kirurgerna fäste ett rutnät av elektroder utanpå tinningloben hos varje patient för att ta reda på exakt vilket område som bearbetar språket. Syftet var att undvika skador på språket under operationen.

Forskarna använde samma elektroder till att mäta den elektriska aktiviteten som uppstod i hjärnan på patienterna när de hörde en lista av ord. I nästa steg fick en dator omvandla signalen till ljud.

Om allt fungerar som forskarna hoppas skulle tekniken kunna leda till att en människa instängd i en förlamad kropp kan tala, trots att inga muskler fungerar.

http://fof.se/tidning/2012/3/vart-tal-kan-avlyssnas-med-elektroder-i-hjarnanKommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*