KTH Anders Lansner and Stockholm University create human like artificial intelligence by mimic the brain

MENU Home » Events » Brain-ICT convergence by Anders Lansner, KTH and Stockholm University BRAIN-ICT CONVERGENCE BY ANDERS LANSNER, KTH AND STOCKHOLM UNIVERSITY Speaker: Anders Lansner, Department of Computational Biology, School of Computer Science and Communication, KTH and Stockholm University When: Tuesday, February 21, 10:00 – 11:00AbstractThe most advanced biological information processing system is the human brain. It […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-06-12SvD Trådlös sensor med koll

Många användningsområden för sensornätverk Datorerna har tagit klivet från skrivborden till våra fickor och nu fortsätter datakraften att sprida sig. Överallt får vi små sensorer som registrerar allt från luftföroreningar till våra egna hjärtslag. Effekterna blir drastiska men ännu är tekniken bara där internet var för 20 år sedan – vid starten på en lång […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31ERICSSON Biomedical Wireless Sensor Network

Biomedical Wireless Sensor Network December 2007 • Advanced sensors combined with wireless communication • Future opportunities for supporting mobility while monitoring vital body functions in hospital and home care • Reduced costs, improved monitoring, and better life quality for the patient   http://www.sintef.no/project/Tradlospasient/Prosjekter/Biomedical%20Wireless%20Sensor%20Network%20(BWSN)_NICe%20report_web.pdf

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31Synthetic Populations – computer-generated populations of individuals.

  SyntPop Synthetic Populations The group was created by Prof Magnus Boman and Dr Lisa Brouwers in 2007 to meet the demand for investigations into computer-generated populations of individuals. In particular, investigations into the use of such populations for simulating complex processes, such as epidemic spread in space and time, was prompted by important real-life problems. While the concept […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31Stockholm Brain Institute Animal Tracking System

Ethovision XT is an automated animal tracking system which can be used for tracking and analysing behaviour, movement and activity of an animal. (Homo sapiens is also an animal)     http://stockholmbrain.se/sbi-research/sbi-methodological-platforms/translational-behavioural-neuroscience-tbn/animal-tracking-system/

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31Anders Sandberg Mobila människan

Mobiltelefonen har blivit prylen som vi fyller med mobil elektronik. Men många forskare tror att det här bara är början – att mobilen snart kan styras från din hjärna och leverera informationen direkt till hörselnerven. Publicerad: 20 okt 2009 – 20:52 Uppdaterad: 27 nov 2013 – 11:00 Tänk dig en framtid där du hör om […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31BBC News Web-based ‘brain’ for robots goes live

BBC News 8 March 2013 Last updated at 11:55 GMT Robots confused about what they encounter in the world of humans can now get help online. European scientists have turned on the first part of a web-based database of information to help them cope. Called Rapyuta, the online “brain” describes objects robots have met and can also […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31Människa eller maskin?

Intelligenta maskiner Forskare studerar hur maskiner med moraliskt beteende kan skapas. Henrik Carlsen konstaterar att ett nytt forskningsområde vuxit fram: robotetik. Om ett antal decennier kommer robotarna att lämna industrilokalerna, flytta ut i samhället och bli ett naturligt inslag i många människors liv. Redan i dag används robotar som sällskapsdjur inom den japanska åldringsvården. I […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31Ericsson och Karolinska bildar hjärntrust om hjärnelektronik

Av Adam Edström (adam@etn.se) (2001-09-27 14:48:00 UTC)  Stockholm får snart ett nytt forskningscentrum för så kallad kortikotronik, eller hjärnelektronik på svenska. Centrumet ska drivas av Karolinska Institutet med stöd från Ericsson och finansiering från stiftelsen för strategisk forskning. Hur hanterar hjärnan kommunikationsfrågor? Hur ser hjärnans nätverksarkitektur ut? Hur kan sådan kunskap tillämpas på mobiltelefonsystem? Och […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31Datororfoskare vill koppla nanoelektroder till hjärnan för 2-vägs kommunikation mellan dator och hjärna

Forskare vill koppla protesen till hjärnan Där nanovetenskap och medicin möts är det mest fantasin som sätter gränser för det möjliga. Ska blinda kunna se? Lama kunna gå? –Det är de flashiga sidorna av nanomedicin. Det finns mer närliggande angelägna frågor vi har löst innan vi är där, säger Martin Kanje professor i cell- och […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-09-04Sammanfattning av min licentiatavhandling del ett: Hjärnmaskingränssnitt idag och imorgon

Sammanfattning av min licentiatavhandling del ett: Hjärnmaskingränssnitt idag och imorgon Mitt namn är Karim Jebari, och jag är doktorand i filosofi vid KTH. Min avhandling handlar om tillämpad etik och i synnerhet om hur vi bör förhålla oss till de utmaningar och möjligheter som den teknologiska utvecklingen ställer oss inför. Jag är intresserad av det mesta […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-08-31Hjärnorna bakom framtidens dator

Vår hjärna förbrukar lika mycket energi som en 30 watts glödlampa. En superdator som står inför samma uppgift skulle förbruka 1 gigawatt. KTH-forskarna Jeanette Hellgren Kotaleski och Anders Lansner deltar i det europeiska megaprojektet Human Brain Project som med hjärnan som förebild ska resultera i energieffektiva och självinstruerande datorer. Foto: Jörgen Appelgren Hjärnorna bakom framtidens dator […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-08-19E-vetenskap – två miljöer

Svenskt e-vetenskapligt forskningscenter Lärosätets namn: Kungliga Tekniska Högskolan Titel/forskningsmiljö: Svenskt e-Vetenskapligt Forskningscenter Rektors namn: Peter Gudmundson Kontaktperson: Dan Henningson, e-post: henning@mech.kth.se Medsökande lärosäten: Linköpings universitet, Stockholms universitet, Karolinska Institutet Medverkande forskare: Dan Henningson, Hans Ågren, Anna Delin, Anna-Karin Tornberg, Anders Ynnerman, Bengt Persson, Igor Abrikosov, Juni Palmgren, Anders Lansner, Erik Lindahl Genom ett nytt centrum […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-08-17KTH Hjärnan simuleras i superdator

KTH / AKTUELLT / NYHETER Hjärnan simuleras i superdator NYHET Publicerad 2012-11-12 Just nu befinner sig en storskalig satsning på hjärnforskning och IT i startgroparna. Projektet går under namnet The Human Brain Project och målet är att efterlikna och simulera den mänskliga hjärnan. KTH ingår i projektet och forskarnas vapen mot bland annat neurologiska sjukdomar är superdatorn. Här […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-08-17När vården flyttar hem till dig – den mobila vårdens etik – Dr Elin Palm

ETIK I PRAKSIS 2010 Kontroll och uppföljning av vårdtagares hälsa och allmäntillstånd bedrivs i hemmiljö med hjälp av Internet, mikrochips, mobiltelefoner och sensorer När vården flyttar hem till dig – den mobila vårdens etik Elin Palm (2010) Västvärldens åldrande befolkning anses ofta ställa krav på nya former av vård och omsorg. Olika typer av informations- […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-09-12Exocortex (Your brain on internet)

From Wikipedia, the free encyclopedia An exocortex is a theoretical artificial external information processing system that would augment a brain’s biological high-level cognitive processes. An individual’s exocortex would be composed of external memory modules, processors, IO devices and software systems that would interact with, and augment, a person’s biological brain. Typically this interaction is described as being conducted through a direct brain-computer interface, […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-08-24VINNOVA 100 miljoner kronor satsas på banbrytande informations- och kommunikationsteknik

Pressmeddelande, 2008-04-18 I en ny VINNOVA-satsning finansieras tio banbrytande tekniska lösningar inom informations- och kommunikationsteknologi med 100 miljoner kronor. Projekten handlar bland annat om optisk kommunikation, avancerad multimediateknik för vårdsektorn och trådlösa sensornätverk. Satsningen ”Banbrytande IKT” finansierar utvecklingen av banbrytande tekniska resultat inom inbyggda system, programvara och hårdvara. På sikt ska projekten ge framgångsrika kommersiella […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-08-10Stockolm Brain Institute, Datorn avslöjar hjärnans inre

2012-01-30 12:57 Datorn avslöjar hjärnans inre Därmed är det möjligt att förstå exempelvis medvetandet, liksom drömmar och hur vi kan minnas dem, säger Anders Lansner, som är professor i datalogi och beräkningsbiologi på KTH. Av Martin Wallström Rädsla, minne och smärta är områden som forskarna kartlägger i allt snabbare takt. Om 15 år är datorerna kraftfulla […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-06-05Linköpings Universitet Funktioner i människokroppen går att styra och mäta på elektronisk väg

25 miljoner till utveckling av bioelektronik Funktioner i människokroppen går att styra och mäta på elektronisk väg. En forskningsmiljö ledd från Linköpings universitet får nu 25 miljoner kronor från Vinnova för att utveckla organisk bioelektronik där komponenterna är byggda i plastmaterial i stället för kisel. Miljön omfattar forskargrupper vid tre LiU-institutioner, Karolinska Institutet och Acreo. […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-06-02Pressfrukost: The Human Brain Project

[PRESSINBJUDAN 2011-05-09] Hjärnforskare från Karolinska Institutet har nu gått vidare som kandidater till att leda ett så kallat flaggskepp i en ny europeisk storsatsning på neurovetenskaplig forskning. The Human Brain Project är tillsammans med fem andra projekt slutkandidater till EU:s nya flaggskeppsprogram för framtida och framväxande teknologier. Journalister är välkomna på pressfrukost Medverkande: Projektets samordnare […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-05-26På väg mot hjärnproteser Forskning och framsteg

På väg mot hjärnproteser? AV HÅKAN BORGSTRÖM UR F&F 1/2005. Amerikanska forskare har i laboratorieförsök fått elektronik att ersätta skadade delar av hjärnan. I experiment med en mushjärna utanför djurkroppen har en forskargrupp iUSA lyckats få en elektronisk krets att fungera som en del av hjärnan. I framtiden siktar man på att hos människor kunna ersätta delar av hjärnan […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-04-22Scientists Warn of Ethical Battle Concerning Military Mind Control March 2012

Scientists Warn of Ethical Battle Concerning Military Mind Control Advances in neuroscience are closer than ever to becoming a reality, but scientists are warning the military – along with their peers – that with great power comes great responsibility By JASON KOEBLER March 20, 2012 RSS Feed Print A future of brain-controlled tanks, automated attack drones and […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-04-21Nanoteknik och Hjärnimplantat

[PDF] Nanoteknologi och hjärnimplantat www.ftf.lth.se/fileadmin/ftf/Course_pages/Faff15/Filer/Nanoteknolog… Filtyp: PDF/Adobe Acrobat - Snabbtitt 1. Nanoteknologi och hjärnimplantat. Nano. Detta prefix, som fått sitt namn från det grekiska ordet nanos, dvärg, har dykt upp allt oftare de senaste åren. Prefixet … http://www.ftf.lth.se/fileadmin/ftf/Course_pages/Faff15/Filer/Nanoteknologi_och_hjaernimplantat_-__slutvers.pdf Texten har ingen signatur.  Googla “ftf.lth” taget ifrån dokumentets adress, adressen går till http://www.ftf.lth.se/ Lunds Universitet, Fasta tillståndets fysik.

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-04-21Tala telepatiskt. Allt Om Vetenskap 2008

2008-05-06 Genom att låta en dator analysera hjärnans signaler från talcentrum kan syntetiskt tal nu framställas. Metoder för att sätta den mänskliga hjärnan i direktkontakt med datorer utvecklas snabbt just nu. Det senaste är en apparat som kan känna av nervimpulser från hjärnan på väg till talorganen, och omvandla signalerna till syntetiskt tal via en […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-04-16Stiftelsen för Strategisk Forskning: Simulering öppnar också nya möjligheter där fysiska experiment inte är möjliga på grund av små eller stora skalor, höga kostnader, eller etiska problem

Tillämpad Matematik – Datorsimulering och Beräkningsmatematisk Modellering Teknik Naturvetenskap Johan Hoffman 2011-08-24 18:09 Område/Delområde: Tillämpad matematik/ Datorsimulering och Beräkningsmatematisk Modellering Datorsimulering och beräkningsmatematisk modellering blir en allt viktigare del av forskning och utveckling, på universitet liksom i industri och samhälle, och de flesta experter är överens om att virtuella världar i framtiden kommer att bli […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-04-15Forskning och framsteg 3/2012 Vårt tal kan avlyssnas med elektroder i hjärnan

Vårt tal kan avlyssnas med elektroder i hjärnan Av Per Snaprud ur F&F 3/2012. Hjärnvågor avslöjar vilka ord som rör sig i huvudet. Structure, säger en mansröst på engelska. En sekund senare upprepar en dator samma ord, grötigt men hörbart. Datorns tal bygger helt och hållet på elektriska signaler från tinningloben, den del av hjärnan där […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-04-10Stockholms Handelskammare, Maskin eller människa?

Information DATUM 21 mars 2012 TID 08:00-09:00 PLATS Stockholms Handelskammare, Malmskillnadsgatan 46, 7 tr, Stockholm Frukostmöte: Hur maskiner med moraliskt beteende kan skapas, är något som robotforskare och filosofer har börjat studera. Vilken roll har människan i en framtid där moraliska beslut också tas av maskiner? När blir en maskin en människa? Frågan om gränsdragningar […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-03-24Medical Industry using IPv6 BioSensors

Medical Industry using IPv6 BioSensors by Kaushik Das Introduction IPv6 is the successor protocol to the currently used Internet Protocol version 4 or the IPv4 that suffers from an acute shortage of the available address space for allocation to the exponentially increasing network devices both in the wired and the wireless domain. A biosensor may […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-02-17Svensk satsning på superwebb bl a för hjärnforskning

Regeringen planerar en storsatsning på e-vetenskap i forskningspropositionen. Tanken är att Sverige ska ta täten internationellt i utvecklingen av den så kallade gridtekniken där datorkraften, precis som med elektrisk ström, inte längre behöver skapas hos användaren. Tekniken spås kunna revolutionera vardagen mer än internet Den snabba utvecklingen av datorteknologin under de senaste 50 åren står […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-01-26Vad är etiskt försvarbart i forskningen om hjärnans sjukdomar?

Hur ska vi forska på människor med nedsatt beslutsförmåga? Och vad händer om vi sätter patientens integritet främst – och inte forskar? Det var några frågor som diskuterades på Swedish Brain Powers etikseminarium, som lockat ca 100 deltagare, den 18 april på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Forskningsprogrammet Swedish Brain Power knyter samman grundforskning och tillämpad […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-12-17ROBOTS AND MORAL AGENCY

ABSTRACT Johansson, L. (2011) Robots and Moral Agency. Theses in Philosophy from the Royal Institute of Technology 37. 52 + vii pp. Stockholm. ISBN 978-91-7415-898-4. Machine ethics is a field of applied ethics that has grown rapidly in the last decade.  Increasingly advanced autonomous robots have expanded the focus of machine ethics from issues regarding […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-12-17Lunds Universitet. Vad är fel med att döda?

• I föregående kapitel har vi sett hur PLHI kan användas för att argumentera för slutsatsen att människors och djurs intressen bör ges samma vikt. • Det är dock mindre klart vilken relevans principen har för frågan om när det är fel att döda djur, eftersom det är oklart vilka intressen djur har. • Syftet […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-12-17Filosofi vid KTH – Om hjärnimplantat och existentiell risk

Mitt namn är Karim Jebari, och jag är magister i praktisk filosofi. Jag har i flera år aktivt deltagit i samhällsdebatten, främst via min blogg men även i filosofiska rummet och OBS i P1, Sveriges radio. Jag är intresserad av det mesta som har med politik att göra, även om mitt fokus just nu är på […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-04-08Microsoft Patents Body-As-Network

A human conduit could distribute power across wearable devices, developer says. Stephen Lawson, IDG News Jun 24, 2004 12:00 am Microsoft has a patent on a new kind of network: Your body. The software giant has received a U.S. patent for a “method and apparatus for transmitting power and data using the human body.” An […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2010-10-02