E-vetenskap – två miljöer

Svenskt e-vetenskapligt forskningscenter

Lärosätets namn: Kungliga Tekniska Högskolan
Titel/forskningsmiljö: Svenskt e-Vetenskapligt Forskningscenter
Rektors namn: Peter Gudmundson
Kontaktperson: Dan Henningson, e-post: henning@mech.kth.se
Medsökande lärosäten: Linköpings universitet, Stockholms universitet, Karolinska Institutet
Medverkande forskare: Dan Henningson, Hans Ågren, Anna Delin, Anna-Karin Tornberg, Anders Ynnerman, Bengt Persson, Igor Abrikosov, Juni Palmgren, Anders Lansner, Erik Lindahl

Genom ett nytt centrum för e-vetenskap ska KTH tillsammans med tre andra universitet stärka samarbetet inom datorrelaterad forskning. Centrumet ska bidra till att Sverige får en stark e-vetenskaplig profil inom EU.

Datorer används idag som en grundläggande teknik för att skapa ny kunskap inom varierande forskningsfält. Detta kallas e-vetenskap eller e-science.
E-vetenskap kan till exempel användas inom forskning kring klimatförändringar eller förnyelsebar energi. Datornätverk gör samarbeten över stora distanser möjliga medan datorbaserade beräkningar kan användas för att försöka hitta liv i rymden. Avancerad bildbehandling, som till exempel används vid undersökningar med magnetkamera, har kommit till med hjälp av e-vetenskap. Datorbaserade tekniker kan också användas för att hitta sammanhang i och ta fram statistik från stora databaser.

Forskargrupper vid Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings universitet, Stockholms universitet och Karolinska Institutet har redan idag samarbete inom e-vetenskap. Men nu vill de ta samarbetet ett steg till och aktivt samordna resurser och strategiska mål. I ett nytt forskningscentrum ska de koppla ihop alla typer av datorrelaterad forskning.

Forskning ska bedrivas på viktiga e-vetenskapsmetoder, exempelvis beräkningar, lagring, databaser, visualisering, interaktivitet och modellering. I det nya centrumet kommer det att finnas flera mindre samarbetsgrupper, så kallade communities. Det innebär att forskare som arbetar inom algoritmutveckling kommer att arbeta tillsammans med forskare som använder e-vetenskap inom andra forskningsfält, till exempel naturvetenskap.

Till webbplatsen SeRClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

eSSENCE – ett samarbete inom e-vetenskap

Lärosätets namn: Uppsala universitet
Titel/forskningsmiljö: eSSENCE – ett samarbete inom e-Vetenskap
Rektors namn: Anders Hallberg
Kontaktperson: Kersti Hermansson, e-post: Kersti.Hermansson@mkem.uu.se
Medsökande lärosäten: Lunds universitet, Umeå universitet
Medverkande forskare: Tord Ekelöf, Hans Ellegren, Olle Eriksson, Erik Elmroth, Kersti Hermansson, Bo Jönsson, Bo Kågström, Anders Lindroth, Tore Risch, Sven Strömqvist

Med e-vetenskap ökar möjligheterna att göra framsteg inom alla andra vetenskapsområden. Tre universitet satsar nu gemensamt på en ny digital forskningsgemenskap inom e-vetenskap.

e-vetenskap är forskning och utveckling baserad på IT- och kommunikationsteknik. Denna vetenskap har stor betydelse för flera andra forskningsområden. Inom till exempel kemi och fysik används e-vetenskapliga metoder för att göra datorsimuleringar. Livsvetenskaperna och humaniora behöver e-vetenskap för att kunna lagra stora mängder data och för att finna mönster och samband i analyserna av informationen. Högenergifysik och klimatforskning är exempel på områden som använder e-vetenskapliga metoder för datalagring och analys likaväl som för modellering och simulering.

Med hjälp av e-vetenskapliga metoder går det att arbeta på nya sätt. Nya typer av experiment kan genomföras, mycket stora datamängder kan analyseras och det blir möjligt att simulera fenomen som tidigare inte gått att studera. Dessutom blir det möjligt för forskare att samarbeta på nya och mera effektiva sätt.

Universiteten i Uppsala, Lund och Umeå ska med sin gemensamma satsning eSSENCE skapa en digital forskningsgemenskap. I den nya miljön kommer specialister inom e-vetenskap att samarbeta med specialister inom de olika användningsområdena. Inom projektet kommer forskarna att ta sig an problem från olika områden, till exempel framtagning av nya material eller läkemedel, risker vid organtransplantationer, klimatförändringarnas påverkan på ekosystem och frågor om universums struktur.

Genom samarbetet i eSSENCE kommer också e-vetenskapen att utvecklas. Forskarna ska ta fram nya och mer effektiva modeller och programvara för simulering, lagring, visualisering och analys. Dessutom satsar de på att få fram nya metoder för kommunikation. Det blir då lättare att samarbeta kring gemensamma, men geografiskt spridda resurser, till exempel utrustning för experiment, databaser och avancerade datorer.

Till webbplatsen eSSENCElänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Karin Nordin

Sidansvarig: webbredaktör
Senast uppdaterad: 2013-02-11


Kommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*