Stockholms Handelskammare, Maskin eller människa?

Stockholms Handelskammare

Information
DATUM 21 mars 2012
TID 08:00-09:00
PLATS
Stockholms Handelskammare, Malmskillnadsgatan 46, 7 tr, Stockholm

Frukostmöte:

Hur maskiner med moraliskt beteende kan skapas, är något som robotforskare och filosofer har börjat studera.

Vilken roll har människan i en framtid där moraliska beslut också tas av maskiner?
När blir en maskin en människa? Frågan om gränsdragningar mellan maskin och människa kan idag kännas trivial, men faktum är att den blir allt mer aktuell.

I framtiden kommer robotarna att bli allt mer människolika samtidigt som vi kommer att bli allt mer robotlika, dels via olika typer av implantat som delar teknologi med robotarna men också via en socialiseringsprocess där vi lär oss att umgås med robotar.
I den mån man överhuvudtaget i framtiden kan tala om oss själva som en distinkt
art, måste vi då kanske ta i den svåraste frågan av dem alla: Behövs vi?

Det är endast den art som står högst upp i hierarkin som slipper motivera sin
existens.

Henrik Carlsen har jobbat på FOI i lite drygt tio år. Han har en bred bakgrund inom många av FOI:s verksamhetsområden. Under senare år har fokus dels varit klimatförändringar och då främst anpassningsfrågor och klimatförändringarnas koppling till
säkerhet, utveckling och geopolitik och dels teknikutveckling och social förändring.

Inom det senare området arbetar Henrik med risker med framtida teknologier, främst då etiska aspekter på det som brukar kallas autonoma system, dvs. tekniska system som i någon mening fattar beslut “själva”.

Originalartikel:En kommentar till “Stockholms Handelskammare, Maskin eller människa?”

[...] Stockholms Handelskammare, Maskin Eller Människa? [...]

Kommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*