Stockholm Brain Institute Animal Tracking System

Ethovision XT is an automated animal tracking system which can be used for tracking and analysing behaviour, movement and activity of an animal. (Homo sapiens is also an animal)     http://stockholmbrain.se/sbi-research/sbi-methodological-platforms/translational-behavioural-neuroscience-tbn/animal-tracking-system/

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31Nya teknologier för trådlös kommunikation

Forskningsprojekt PTS deltar i flera forskningsprojekt. Här finns information om några av dessa projekt. Projekt hos Wireless @ KTH Wireless@KTH är ett forskningscenter inom området Mobila system och tjänster. Centret arbetar tillsammans med forskare från KTH och industriella partners för att utveckla mobila system och tjänster, vilket är ett kärnområde för Sverige och Stockholm. Wireless@KTH är involverat i […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2014-01-31SvD Nyheter – Forskare har skapat tankeläsningsmaskin

Forskare har använt gammal teknik för att skapa vad de kallar en “tankeläsningsmaskin”. Med elektroder placerade direkt på hjärnan kan en dator registrera exakt vilket ord en försökspersonen tänker på. 14 maj 2011 kl 20:51 , uppdaterad: 15 maj 2011 kl 09:48 Tekniken kallas ECoG (electrocorticography) och innebär att elektroder placeras under kraniet och hjärnhinnan […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-11-20Global Computing Centre of Excellence

Global Computing Centre of Excellence . a new research centre for Grid, Peer-to-Peer, and Service Oriented Architectures . This document introduces Global Computing Centre of Excellence . a new joint industry/academia research centre for service-oriented computing. The centre is located in Stockholm, Sweden, and constituted by some of the world.s leading researchers in the fields […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-08-17Sweden ICT A Software Radio-Empowered Sensor Network

A Software Radio-Empowered Sensor Network Yafei Li, Zhitao He, Thiemo Voigt Swedish Institute of Computer Science {yafei, zhitao, thiemo}@sics.se Sanna Leidelof ¨ Saab Systems Abstract— Low power wireless sensors are limited by current radio technologies to short communication range and low throughput. We envision that future radios with advanced software programmable encoding and modulation will bring […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2013-08-17Datainspektionen-Skratta inte åt Ubicomp! Identifiera och lokalisera människor och apparater. Trådlöst. Överallt. Jämt.

Datainspektionen 25 maj 2007 Om du säger ”Ubicomp” är det många som småskrattar och tänker på intelligenta kylskåp. Men företeelsen ska inte underskattas. I flera år har IT-industrin i USA, EU och Japan lagt ner astronomiska belopp på utvecklingen. Människor och apparater ska bindas samman i ett gigantiskt trådlöst nätverk är det tänkt, och det […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-09-12VINNOVA 100 miljoner kronor satsas på banbrytande informations- och kommunikationsteknik

Pressmeddelande, 2008-04-18 I en ny VINNOVA-satsning finansieras tio banbrytande tekniska lösningar inom informations- och kommunikationsteknologi med 100 miljoner kronor. Projekten handlar bland annat om optisk kommunikation, avancerad multimediateknik för vårdsektorn och trådlösa sensornätverk. Satsningen ”Banbrytande IKT” finansierar utvecklingen av banbrytande tekniska resultat inom inbyggda system, programvara och hårdvara. På sikt ska projekten ge framgångsrika kommersiella […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-08-10Scientists Warn of Ethical Battle Concerning Military Mind Control March 2012

Scientists Warn of Ethical Battle Concerning Military Mind Control Advances in neuroscience are closer than ever to becoming a reality, but scientists are warning the military – along with their peers – that with great power comes great responsibility By JASON KOEBLER March 20, 2012 RSS Feed Print A future of brain-controlled tanks, automated attack drones and […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-04-21Stockholms Handelskammare, Maskin eller människa?

Information DATUM 21 mars 2012 TID 08:00-09:00 PLATS Stockholms Handelskammare, Malmskillnadsgatan 46, 7 tr, Stockholm Frukostmöte: Hur maskiner med moraliskt beteende kan skapas, är något som robotforskare och filosofer har börjat studera. Vilken roll har människan i en framtid där moraliska beslut också tas av maskiner? När blir en maskin en människa? Frågan om gränsdragningar […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-03-24Han öppnar nya kanaler till hjärnan

Han öppnar nya kanaler till hjärnan FOI-forskaren Otto Carlander utvecklar tekniska hjälpmedel som stimulerar kroppens egna sinnen. Tredimensionellt ljud och västar som vibrerar kan hjälpa framtidens stridspiloter – eller funktionshindrade. Av Jan-Ivar Askelin Du går där i mörka skogen. Plötsligt knakar det snett bakom dig. Utan att du vet hur det går till identifierar du […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-02-21DN: När hjärnorna drar ut i krig

Vapen som styrs direkt av tanken. Mediciner som gör soldaterna effektivare och fienden mera foglig. Hjärnforskning kan leda till nya sätt att kriga. En stor del av all forskning i världen används för militära ändamål. Den moderna hjärnforskningen blir knappast något undantag, även om dess ursprungliga syfte är att hitta mediciner till psykiskt sjuka och framställa andra […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-02-13Ethics of ‘neuro-weaponry’ hard to wrap your brain around

Mind control will be a primary focus of neuro-weaponry, which is expected to reshape warfare, neuroscientists confirm. Emerging technologies will give birth to highly sophisticated adversarial applications centred on brain science; conventional battlefield methodology could soon fade into history. “We are approaching a time when brain science will be critical to our national security,” confirmed […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-02-12Regulating Brain Implant Technologies Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Revolutions in semiconductor device miniaturization, bioelectronics, and applied neural control technologies are enabling scientists to create machine-assisted minds, science fiction’s “cyborgs.” In a paper published in 1999, we sought to draw attention to the advances in prosthetic devices, to the myriad of artificial implants, and to the early developments of this technology in cochlear and […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-01-28FOI Kollektivt beteende och tidig förvarning

Rapporten beskriver den inledande fasen av ett FOI projekt, som  skall utveckla förmågan att förutsäga kollektiva händelser och händelseutveckling genom att tidigt kunna identifiera och tolka de tecken, signaler, beteenden etc. som föregår en händelse vad av ser kollektivt agerande i syfte att kunna agera pro-aktivt. 5.3.2  Kunskapsuppbyggnad För beslutsstödssystem krävs en speciell  och entydig […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2012-01-26FMV Utvecklingen inom några viktiga teknikområden i tidsperspektivet 2020

2.1  Allmänt I detta kapitel beskrivs utvecklingen inom några viktiga teknikområden i tidsperspektivet 2020. Beskrivningar av teknikutvecklingen och dess påverkan på framtida militära system har under senare tid gjorts i flera studier Gemensamt för de olika studierna är att de lyfter fram följande tre områden inom vilka omfattande utveckling bedöms ske: ·  Informationsteknik. ·  Bioteknik. […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-12-21Brain-Computer Interfaces Based on Transcranial Doppler Ultrasound

« Ultra-Low Power Information Systems Symposium 3-Dimensional Printing of Artificial Blood Vessel Tissue » Brain-Computer Interfaces Based on Transcranial Doppler Ultrasound 09/13/2011, 3:44 pm Recent developments may yield practical brain computer interfaces (BCI) that work by using transcranial doppler ultrasound or related technologies.  TDU is an imaging technique that can record the movement of cerebral […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-12-04FMV Miniatyrisering Teknisk prognos 2005

Läs rapporten här

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-12-03Inom tio år är den konstgjorda hjärnan inte längre science fiction

Gyllene framtid? Inom tio år räknar forskarna med att en konstgjord mänsklig hjärna ska vara klar, förhoppningsvis mer klartänkt än roboten C3PO ur “Stjärnornas krig”. Inom tio år är den konstgjorda hjärnan inte längre science fiction 100 forskare har arbetat med saken i sex år. Nu är de klara. De har uppfunnit grunden till en […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-12-01Opportunistiska Sensorer och Dynamiskt Tjänstebaserat Sensornätverk

Dynamiskt = Distribuerad,  Tjänstebaserat = Artificiell Intelligens, Sensornätverk = Dator-Hjärna-Integration Programmet har en användarcentrerad utvecklingsmetodik genom att identifiera förmågebehov, samt utveckla och testa dessa i nära samarbete med användarna. På samma sätt som ToppS har NECC målet att skapa en transparant koppling mellan sensorer och operatörer. Operatören skall få tillgång till den information som den […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-10-09FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut – Introduction to Technologies and Methods for Semantic Information Management

Totalförsvarets forskningsinstitut Introduction to Technologies and Methods for Semantic Information Management Read article here

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-04-05University of Oxford: Praktisk Etik: Icke-dödande, men farliga: neuroactiva agenter

University of Oxford Icke-dödande, men farliga: neuroactiva agenter Publicerad 20 aug 2009  Av Anders Sandberg En artikel och ledare i Nature varnar för en militarisering av agenter som ändrar mentala tillstånd. Medan traditionella kemiska vapen är avsedda att skada eller döda människor, är dessa medel avsedda för att inaktivera. Till exempel kan de kan orsaka […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-04-02FOI Totalförsvarets forskningsinstitut: Dammolnet Lyssnar på Dig

Totalförsvarets forskningsinstitut: Nanoteknik Ett annat viktigt begrepp vid sidan om nanoteknik är mikrosystemteknik. Den kommer att betyda mycket för positionsbestämning och styrning av stridsdelar. Små objekt kommer att datoriseras. Vi kan få mikrorobotar som är mindre än en tusendels millimeter. De kan spridas som pollen eller bakterier. Forskarna talar till och med om komponenter som […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-04-02Totalförsvarets forskningsinstitut och Karolinska Institutet, Centrum för traumaforskning

Bakgrund Centrat har tillkommit genom en överenskommelse mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Karolinska Institutet (KI) efter initiativ från Enheten för experimentell traumatologi (XT) vid FOI (Institutionen för försvarsmedicin, beläget på KI-området). I de föregående diskussionerna har också Försvarsmakten deltagit. Mikrovågsvapen hör till gruppen icke dödliga vapen (Non-Lethal Weapons = NLW). Mikrovågsvapen har mycket hög fältstyrka […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-04-02FOI Totalförsvarets forskningsinstitut: Den semantiska webben – Konsten att skilja en lada från en Lada

Konsten att skilja en lada från en Lada En googlande nätsurfare skiljer lätt en lada från en Lada. Men det klarar inte maskinen. Nätets sökmotorer kräver en människa som tolkar. I det nätverksbaserade försvarets underrättelsesystem ska maskiner kunna tolka informationen. Framtidens underrättelsedimmor ska skingras med hjälp av smarta hyperlänkar och en brittisk präst från 1700-talet. […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-04-02Nanoteknik; Att forma vår framtid. “Bioteknikens möjligheter och problem”, redaktörer; Ulf Görman, Carl-Gustaf Andrén och Göran Hermerén

Nanoteknik Historik, drivkrafter, trender,  möjligheter och problem Bengt Kasemo 2007 Många forskare tror att vi inom de närmaste 20 åren kommer att få uppleva snabb och samhällspåverkande utveckling inom tre ömsesidigt växelverkande områden: Det första, som vilar på kiseltekniken, är infor- mationsteknologin. Den har redan slagit igenom i vår vardag. Bioteknik och molekylärbiologi är det […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2011-02-28Syntetisk Telepati MURI – University of California, Irvine

MURI  bedriver grundläggande neurovetenskaplig forskning och signalbehandling om tanke och tal produktionen samt dess  avsedda riktning. När människan tänker för sig själv tyst, kan man ofta höra inbillade ord i huvudet. Vi använder icke-invasiv brain-imaging tekniker som EEG, MEG och fMRI att lära oss mer om hur hjärnan producerar tal när man tänker. Vi strävar […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2010-12-04Microsoft Patents Body-As-Network

A human conduit could distribute power across wearable devices, developer says. Stephen Lawson, IDG News Jun 24, 2004 12:00 am Microsoft has a patent on a new kind of network: Your body. The software giant has received a U.S. patent for a “method and apparatus for transmitting power and data using the human body.” An […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2010-10-02Karolinska Instutets dolda agenda “Forskning till Salu”

Boken Forskning till Salu kan beställas via internet på adressen www.gml.se SAMMANFATTNING År 1995 bildades genom regeringsbeslut och tilldelning av skattemedel Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB). Detta kan sägas ha varit startpunkten för en kommersialiseringsvåg av osedvanlig omfattning, både med nationella och internationella mått mätt. Under åren därefter har KIHAB bildat ett flertal dotterbolag som […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2010-03-17Bioetik för implanterbara hjärn chips: Ellen M. McGee och GQ Maguire Jr

Twentieth World Congress of Philosophy, in Boston, Massachusetts from August 10-15, 1998. Författare: Ellen M. McGee och GQ Maguire Jr. http://www.bu.edu/wcp/Papers/Bioe/BioeMcGe.htm Svensk översättning Etisk utvärdering av implanterbara Brain Chips Sammanfattning: Mitt syfte är att initiera en diskussion om etik av att implanterbara datachips i hjärnan och att ta upp några grundläggande etiska och sociala frågor. […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-10-13The USA and Sweden cooperation

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN ON COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR HOMELAND SECURITY MATTERS Preamble THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN (hereinafter referred to as the “Parties”): … Read the whole […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-06-08Läsa miljö i realtid LOIS/LOFAR

Sveriges bidrag till ett transeuropeiskt sensornätverk för studier av jorden och rymden En ny forskningsinfrastruktur i form av ett vidsträckt höghastighetsnätverk med jord- och rymdsensorer byggs just nu i Europa. Sverige är sedan fem år med i arbetet och har genom att bidra med rymd-, IT- och radiokunnande och en testanläggning i Småland fått en […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-06-08FOI – Människa-System-Interaktion

Maximalt användningsvärde i system under hela livscykeln kräver att hänsyn tas till människans behov, möjligheter och begränsningar vid utveckling av teknik, system och metoder. Hos FOI utvecklas system med fokus på samspelet mellan människa och teknik. FOI:s institution för MSI bedriver forskning och metodutveckling för värdering och utveckling av förhållandet mellan människa, maskin och system. […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-05-12Justitiedepartementet 1986 / Göran Hermerén /Forskarnas rättighet att fritt välja metoder för att inhämta mätdata och hur media skall hållas utanför information om olaglig datalagring

FORSKNING OCH INTEGRITET Utdrag ur Ds Ju 1986:5 På inbjudan av regeringen hölls den 20 mars 1986 en konferens på Rosenbad medtemat forskning och integritet. Inbjudna var företrädare för olika forskningsområden, datainspektionen och andra myndigheter och organ vilka är inblandade i den forskning där människan ovetande om sin roll utnyttjas. Det följande är ett kort […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-04-28Statens offentliga utredningar,SOU 1972:59 Att välja framtid; Diskussionen om olika metoder att påverka människor leder till frågan om individens möjlighet att skydda sig mot icke-önskvärd påverkan och mot intrång i privatlivet.

Den följande texten är ett kort utdrag från den statliga utredningen. Statens Offentliga Utredningar, SOU 1972:59 Genom beslut av den 30.6.1971 utsåg statsministern en arbetsgrupp under ordförandeskap av statsrådet Alva Myrdal för att behandla frågor om framtidsstudier i Sverige. Till gruppen har också knutits professorn Arne Engström och docenten Åke Mattsson, båda från forskningsberedningens sekretariat. […]

LÄS HELA ARTIKELN >>

2009-04-28