University of Oxford: Praktisk Etik: Icke-dödande, men farliga: neuroactiva agenter

University of Oxford

Icke-dödande, men farliga: neuroactiva agenter
Publicerad 20 aug 2009  Av Anders Sandberg

En artikel och ledare i Nature varnar för en militarisering av agenter som ändrar mentala tillstånd. Medan traditionella kemiska vapen är avsedda att skada eller döda människor, är dessa medel avsedda för att inaktivera. Till exempel kan de kan orsaka förvirring , sömnighet eller lugn . Konventionen om kemiska vapen innehåller ett kryphål för att använda biokemiska medel för brottsbekämpning inklusive inhemska kravallhantering, och det finns en knuff från vissa håll att ändra den för att tillåta nytt stridbart skick. Är handikappande agenter bara en förlängning av andra former av icke-dödligt våld, eller är detta en hal väg som vi bör undvika?

Det finns två problem med ur stridbart skick. Den första är om de skulle rädda liv om de fanns tillgängliga, det andra om det finns något i grunden omoraliskt påverkar bedömning av människor.

En perfekt handikappande agent skulle vara helt säkra för vem som helst
dos, en tall för. Dess tillgänglighet bör inte heller fresta lag
verkställighet i överanvändning eller att använda mer våld än nödvändigt. Tyvärr inträffade händelser antyder att detta inte får hända: den mest kända incidenten med stridbart skick var oktober 2002 teatern i Moskva belägring , där en fentanyl derivat har använts. Medan gasen oförmögna terroristerna dödade den också 124 i gisslan och orsakade panik. Dessutom dödade specialstyrkor oförmögna terrorister Istället för att arrestera dem.

Icke-dödliga vapen har ofta kritiseras på dessa grunder. Befintliga vapen ofta inte används på rätt sätt, vilket gör dem farliga. Även om vapnen inte är avsedda att döda, minskar de bara chansen (därav det nya begreppet “mindre än dödliga” som används av industrin). Ändå sken av att använda vapnet kommer inte att döda målet sänker tröskeln för användning, eftersom konsekvenserna inte upplevs som svår. Därav minskningen av dödsfall på grund av korrekt användning av handikappande vapen kan uppvägas av en mer utbredd användning av dem och dödsfall som följer av vapen själva. Dessutom försämrar resonemang stressade i en miljö med vapen kan utlösa farliga händelser.

Finns det en grundläggande skillnad mellan en invalidiserande agent och något som tårgas? Jag tror att det finns. Tårgas försämrar synen och ger en aversiva upplevelse. Detta kommer att starkt motivera offret att göra vissa saker, mer eller mindre tvinga dem att undvika gasade område och hitta behandling. En invalidiserande agent försämrar den process där beslut görs: alla beteendeterapi alternativ är öppna, men möjligheten att välja den bästa är nedsatt. På ett sätt är det inte tvingande, men genom att minska beslutande det minskar också handlingsfrihet. Offer för tårgas, gummikulor eller aktiva system förnekande kan naturligtvis panik, att förlora sitt beslutsfattande kapacitet. Detta är dock inte det primära syftet med vapen.

Ur ett utilitaristiskt perspektiv, effekterna av att inaktivera smittämnen verkar osäker. För närvarande är de förmodligen för farligt att vara acceptabelt och framtida säkrare versioner kan ha oacceptabla effekter på hur brottsbekämpande och militära operationer bedrivs (dessutom kan kriminella och terrorister använder bli möjligt). Många nonconsequentialist etiska perspektiv tar inte lätt att avsiktligt minska handlingsfrihet av människor: det är en direkt överträdelse av självständighet och att vara en moralisk agent är i många system ses som avgörande för att en rättsinnehavare. Därför kan dessa medel är mindre acceptabelt än (redan problematiska) tårgas och bedöva rundor.

Det kan vara besvärligt och farligt att hantera utrustad motståndare
med full självständighet. Men tillfälligt bort autonomi öppnar en stor kan
av maskar i militär etik (hur är det med ansvaret för krigsförbrytelser som begåtts under påverkan?) Värre, invalidiserande agenter är användbara verktyg för förtryck, eftersom förtryck
förlitar sig på att minska möjligheten för medborgarna att agera och tänka. Öppna
samhällen kan ibland behov av att kontrollera sina medborgare, men de
allmänhet dra nytta av fri handling och tänkte: slutna samhällen skulle
stället frestas att använda agenterna mycket. Att utveckla sådana läkemedel kan därmed spela i händerna repressiva samhällen, som får andra skadliga verktyg för kontroll.

Vi kanske inte kan alltid förhindra missbruk av neurovetenskapen i framtiden, men vi kan se till att vi har konventioner som slå ned hårt på dem.
Läs artikel här

http://blog.practicalethics.ox.ac.uk/2009/08/non-lethal-yet-dangerous-neuroactive-agents/Kommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*