Datainspektionen Ubiquitous Computing – Osynliga ”datorer”, överallt, i alla ting, alltid i arbete, samverkar på internet

Osynliga ”datorer”, överallt, i alla ting, alltid i arbete, samverkar på internet

Biometrisk sensorteknik utvecklas vidare och kommer någon gång i framtiden att

bli praktiskt användbar. Det man oroar sig för kan hända är identitetsstölder, att

någon använder en annan persons biometriska data för sitt eget bruk. Forskarna

försöker lösa detta genom att lägga in förmågan att avgöra om det som

biometrisensorn ser verkligen “lever” här och nu och inte bara är en “död”

datamängd.

Bland alla fysiologiska sensorer som utvecklas, finns det sådana som ska kunna

känna av en användares känslotillstånd. Möjligen är det kontroversiellt eller

riskfyllt att inför en dator avslöja en människas verkliga känslotillstånd, något

som annars qår att maskera med en neutral eller låtsad uppsyn. Men det ligger

förmodligen långt fram i tiden.

Mera centralt i utvecklingen av sensorer för fysiologiska mätningar och

övervakning av hälsan finns sådana som kontinuerligt på (och i kroppen kan

följa puls, blodtryck, temperatur, bakterienärvaro och mycket annat. En del typer

av sensorer och radiobaserade identitetsmärkningar kommer sannolikt att

implanteras i kroppen. Kroppsnära ubicomp-system kan fortlöpande analysera

hälsotillstånd och sammanställa resultat. Det kan detektera en annalkande

influensa eller ett hjärtbesvär – och vid behov sända data till vårdgivare.


http://www.datainspektionen.se/documents/rapport-ubiq-computing.pdfKommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*