Lunds Universitet. Vad är fel med att döda?

• I föregående kapitel har vi sett hur PLHI kan användas för att argumentera för
slutsatsen att människors och djurs intressen bör ges samma vikt.
• Det är dock mindre klart vilken relevans principen har för frågan om när det är fel
att döda djur, eftersom det är oklart vilka intressen djur har.
• Syftet med kapitlet: att redogöra för varför det i allmänhet är fel att döda
människor och djur. När vi har svar på den frågan blir det lättare att avgöra om det
är fel att döda i problematiska fall. [Notera att S här inte begränsar sig till skäl som
har med intressen att göra utan tar upp alla skäl som ”inte kan avfärdas utan
vidare” (s. 96).]
• Han börjar med följande fråga: nästan alla anser att det är värre att döda en
(normal vuxen) människa än ett djur. Vad kan motivera denna uppfattning?
• Ordet ’människa’ är tvetydigt:
1. Medlem av arten Homo Sapiens. En rent biologisk definition. Täcker in även individer som
saknar de egenskaper som vi ser som specifika för människan.
2. Person. En ”moralisk” definition. Täcker in alla varelser som har rationalitet och
självmedvetande. Inte alla medlemmar av Homo Sapiens är personer, och kanske kan det
finnas personer som inte tillhör HS.

Läs hela artikelnKommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*