Tala telepatiskt. Allt Om Vetenskap 2008

2008-05-06

telepati
Genom att låta en dator analysera hjärnans signaler från talcentrum kan syntetiskt tal nu framställas.

Metoder för att sätta den mänskliga hjärnan i direktkontakt med datorer utvecklas snabbt just nu. Det senaste är en apparat som kan känna av nervimpulser från hjärnan på väg till talorganen, och omvandla signalerna till syntetiskt tal via en dator. Det gör att personer som av olika anledningar inte kan tala naturligt, till exempel på grund av sjukdom eller skada, nu kan göra det via den här tekniken­.
Systemet fungerar genom en krage på halsen som registrerar de signaler som ”tänks” fram och som är på väg till stämbanden. Kragen sänder signalerna vidare trådlöst till en dator­ som lärt sig känna igen signalerna­ för 150 olika ord. Datorn återger sedan orden via syntetiskt­ tal, efter en kort paus för analys.
Precis som i andra modeller­ av sådana här så kallade brain-machine interface, så kräver det en del träning för att det ska gå att tänka fram de rätta signalerna. Det ska enligt konstruktörerna inte heller­ vara några problem att skilja mellan privata tankar, och det som man verkligen vill uttrycka som tal, eftersom det krävs en medveten ansträngning för att få hjärnan att signalera talljudet via halsnerverna.
Företaget Ambient som skapat kragen planerar att lansera en modell som kan uppfatta ett obegränsat antal ord inom ett år. Den ska kunna känna igen talets enskilda ljudkomponenter, fonem­, istället för hela ord.
De tänker sig också att man i framtiden ska kunna skicka instruktioner eller­ meddelanden trådlöst till internet genom att bara tänka fram dem som om de vore tal, till exempel via sin mobiltelefon.
En demonstration av tekniken finns på youtube.

FAKTA

Elektroder i hjärnan eller utanpå huvudet kan fånga upp signaler direkt från nervcellerna. På det viset har man lyckats få personer att styra markörer på en datorskärm, och därmed också andra maskiner, till exempel rullstolar, via datorn. Genom att koppla trådar direkt till motoriskt centrum hoppas bland andra svenska forskare att en patient ska kunna styra en handprotes med enbart sin vilja i framtiden.
Ett enklare sätt att ansluta nervsystemet till elektronik är att koppla på sensorer längre bort från hjärnan, som i fallet med kragen som gör tankar till tal. Redan idag kan man till exempel lära en person att styra en armprotes genom att fånga upp nervsignalerna till armens muskler.
Svårigheten ligger ofta i att lära en person­ att sända ut de rätta signalerna, och att sedan­ översätta signalerna till användbar information­.
Se ett exempel på forskning om hur man översätter nervsignaler till användbar information­, på Neuroscience hemsida.

Externa länkar

Youtube:
Ambient:
NeuroScience:Kommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*