Svensk satsning på superwebb bl a för hjärnforskning

Regeringen planerar en storsatsning på e-vetenskap i forskningspropositionen. Tanken är att Sverige ska ta täten internationellt i utvecklingen av den så kallade gridtekniken där datorkraften, precis som med elektrisk ström, inte längre behöver skapas hos användaren. Tekniken spås kunna revolutionera vardagen mer än internet

Den snabba utvecklingen av datorteknologin under de senaste 50 åren står nu inför ytterligare ett genombrott: gridteknologin. Tekniken gör det möjligt att skapa ett slags ”superwebb” för överföring, användning, bearbetning och lagring av program och data mellan geografiskt utspridda datorer och datacenter som idag oftast bara utnyttjar en bråkdel av sin kapacitet.

Ett konkret svenskt exempel är hjärndataforskningsinstitutet vid Karolinska institutet INCF, International Neuroinformatics Coordination Facility. De behöver enorm datakapacitet för att bearbeta all information som finns samlat om hjärnan i olika databanker i världen – vilket griden kan erbjuda.

Läs artikel härKommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*