Lunds Universitet “Dator hjärna interface” Lyssna på nervceller

The Neuro Nano Science Research Center – Cross Disciplinary Research and Technological Platform Combining Neuro Science, Nano- and Micro-Technology and Bio-Technology

Kontaktperson: Professor Göran Bexell
Info: www.lu.se

Ny generation elektroder för kommunikation mellan dator och hjärna.
Neuronanoscience Research Center (NRC) är namnet på ett tvärvetenskapligt centrum vid Lunds universitet, som forskar inom området brain-machine interface (BMI) (hjärnadatorsammankoppling).

Det långsiktiga målet för NRC är att utveckla en helt ny generation ultralätta flerkanalselektroder som kan opereras in i hjärna och ryggmärg. Tanken är att elektroderna ska stimulera och lyssna av nervceller och vara försedda med radiosändare för trådlös kommunikation med externa datorer. Syftet är att förbättra livskvaliteten hos
handikappade människor, personer med neurodegenerativa sjukdomar (t ex Parkinsons sjukdom) och personer med kroniska smärtor.

Teknik för blåstömmning, Parkinsons och robotar.
BMI, som är baserad på mikro- och nanoteknologi, har stor potential både inom grundvetenskaperna och klinisk forskning. Den nya tekniken gör det möjligt att med datorer kommunicera med nervceller i hjärnan.

Det här ger helt nya möjligheter att studera inlärnings- och minnesmekanismer hos djur och människa, på så liten skala som i nervcellernas synapser och i deras cellmembran. Dessutom kommer det att leda till bättre behandling av t ex degenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom. Brain-machine interface som är skonsam för vävnader i kroppen kan i kombination med s k bio-feedback spela en viktig roll i automedicinering vid t ex epilepsi. Dessutom kommer tekniken att få en viktig roll för utvecklingen av hjärnstyrda proteser och robotarmar och för
kontroll av autonoma funktioner som blåstömmning.

Den kliniska potentialen är stor och användningsområdena många varför forskningsprogrammet också kommer studera de etiska aspekterna av användandet av hjärna-datorsammankoppling. Neuroscience research center (NRC), som är ett samarbete mellan fakulteterna för medicin, naturvetenskap och humaniora vid Lunds universitet kommer redan från början att fokusera på tekniska lösningar och utforskning av material som kan långtidsinplanteras på människa och djur.

Medverkande forskare
Professor Jens Schouenborg, Experimentell Medicinsk Vetenskap, Lunds universitet,
Docent Nils Danielsen, Experimentell Medicinsk Vetenskap, Lunds universitet,
Professor Martin Kanje, Cell och Organismbiologi, Lunds universitet,
Docent Angela Cenci Nilsson, Experimentell Medicinsk vetenskap, Lunds universitet
Professor Thomas Laurell, Elektrisk Mätteknik, Lunds universitet,
Professor Lars Montelius, Fasta Tillståndets Fysik, Lunds universitet
Professor Göran Lundborg, Kliniska Vetenskaper (Malmö), Lunds universitet
Docent Ulf Görman, Centrum för teologi och Religionsvetenskap, Lunds universitetKommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*