Kopiera mänsklig perception till dator perception

Introduktion till ämnet
Med mänsklig perception menar man hur hjärnan tar emot och bearbetar information från sinnesintryck och detsamma gäller i princip datorbaserad perception. Det slutgiltiga målet med datorbaserad perception är att skapa en dator som upplever och reagerar på samma sätt som en hjärna. Frågan är, kommer det ska lyckas?  Ett steg i den riktningen är en så kallad mjukvaruagent som kan urskilja och känna igen olika objekt med hjälp av igenkänningsalgoritmer. Denna rapport kommer att handla om just det, hur en agent kan urskilja och känna igen visuella objekt.

Syfte
Syftet med uppgiften är att fördjupa sig inom ämnet artificiell objektperception samt att redovisa en övergriplig och lättförståelig bild av ämnet.  Redovisning av ämnet kommer att göras skriftlig i form av denna rapport samt i en muntlig redovisning.

Metodbeskrivning
I huvudsak kommer vi att använda oss av litteraturstudier. Kursboken är den centrala källan. Vi kommer att sammanställa materialet i det aktuella kapitlet från boken samt resonera själva kring ämnet.

Källa: Laboration: Artificiell intelligens – Perception och objektigenkänningKommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*