VINNOVA – Stockholm Brain Institute Berzelii Centra

Uppdaterad: 24 januari 2011

Genom att integrera världsledande expertis inom kognition, beräkningsmodeller och nervforskning ska centret få ökad förståelse av hjärnan. Främst läggs fokus på hjärnans interaktion av aktivitet, känsla och minne. Det ska bland annat leda till större förståelse av mekanismerna bakom, och i längden bättre prevention och behandling av, sjukdomar som ADHD, demens och schizofreni.

Tio forskargrupper på KI, KTH och Stockholms universitet ska samverka med Karolinska universitetssjukhuset, CogMed, AstraZeneca, IBM, Elekta, Carlson Research och flera mindre företag.

http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Starka-forsknings-och-innovationsmiljoer/Stockholm-Brain-Institute-Berzelii-Centra/Kommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*