Berkleyuniversitetet – Nu kan forskare avgöra vad en person tittar på enbart genom att se vad som sker i hjärnan

Tankeläsning

Nu kan forskare avgöra vad en person tittar på enbart genom att se vad som sker i hjärnan. En så kalla fMRI-kamera visar vilka nervceller i hjärnan som är aktiva i ett visst ögonblick, och vissa typer av bilder framkallar bestämda möster i hjärnverksamheten visar de nya resultaten.

Tidigare har man gjort enklare försök där en person först får titta på ett begränsat antal bilder, och sedan har kameran kunnat avsläja vilken av just de bilderna personen tittar på, genom att känna igen mönstret som uppstår i hjärnans syncentrum.

Det nya den här gången är att forskarna, under ledning av neurologen Jack Gallant vid Berkleyuniversitetet, kan avslöja bilder som försökspersonerna aldrig tidigare sett. Det gick till så att de först fick titta på 1 750 olika bilder medan kameran registrerade deras hjärnverksamhet. Därefter visades 120 helt nya bilder, och forskarna kunde då avgöra vilka av de 120 bilderna som personerna tittade på med hjälp av resultaten från den första omgången.

- Nästa steg är att kunna avgöra vad en person ser utan att utgå från några förutbestämda bilder, något som är betydligt svårare, säger Jack Gallant, eftersom vi ännu vet alldeles för lite om hur hjärnan hanterar visuell information.

Nature: http://www.nature.com/news/2008/080305/full/news.2008.650.htmlKommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*