Stockholm Brain Institute Dator-hjärna-interface

Klicka för att öppna länken PDF Anders Lansner

Hjärnliknande teknologi?

• Dator – Hjärna interface

• Programvara

• Detaljerade simuleringar konnektionistiska algoritmer

• Datorarkitektur

• Parallella och distribuerade beräkningar

• Dedicerad hårdvara …

• Analog VLSI

• Stokastiska beräkningar

• Molekylära beräkningssubstrat

• Förstå hur hjärnan fungerar och interagerar med

omgivningen

• Undersöka mekanismerna bakom störningar i denna

interaktion som resulterar i beteendestörningar och

psykiatriska sjukdomstillstånd

• Utveckla biomarkörer för tidig upptäckt och

övervakning av patologiska processer

• Utveckla nya metoder för förebyggande och

behandling

• Tillämpa denna förståelse och metodik på

• sjukdomar som ADHD, schizofreni och demens

• inlärning hos unga och äldre

• teknik för hjärninterface och hjärnliknande

beräkningar
Kommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*