Neuroetik – Centrum för bioetik (Uppsala universitet och Karolinska) ska för första gången arrangera en kurs, samt en konferens, i ämnet neuroetik.

Centrum för bioetik (Uppsala universitet och Karolinska) ska för första gången arrangera en kurs, samt en konferens, i ämnet neuroetik. Bakgrunden är de senaste årens revolutionerande upptäckter om hjärnans funktioner.
- Man vet i dag mycket om vilka funktioner i hjärnan som ligger till grund för exempelvis beteende, personlighet, beslutsfattande och moral, säger Kathinka Evers, docent i filosofi och ansvarig för ämnet vid Centrum för bioetik.
Det är möjligt att mäta aktiviteter i hjärnan med en mängd olika tekniker och det har utvecklats metoder att påverka hjärnans funktioner med olika läkemedel och så kallade rationella droger. Det innebär nya möjligheter att hjälpa personer med hjärnskador efter en olycka eller sjukdom, men i princip också möjligheter att förbättra förmågor även hos friska.
- Fast vad som utgör en ”förbättring” måste förklaras, liksom vad som är ”friskt” eller ”normalt”. Ambitionen att designa den mänskliga hjärnan väcker en mängd svåra etiska, sociala och juridiska frågor, säger
Kathinka Evers.

SvD artikelKommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*