Nanoetik: Biomedicinsk Etik, Lunds Universitet

Det som kommer att tas upp i denna uppsats  är fördelarna och nackdelarna med nanotekniken och om det alltid är etiskt rätt att använda den. I Sverige är det, olikt övriga Europa och USA, en ganska  liten debatt kring nanoteknik. Den person som gjorde att debatten i USA kom igång ordentligt kan man  säga var Bill Joy vid Sun Microsystem.
Han gick ut med att forskning  inom genteknik, nanoteknik och robotik kommer att leda till mänsklighetens undergång [1]. Samma sak hände i England, fast där var det inte en känd forskare utan prins Charles som efter att ha läst i en sciencefictionbok, ”Prey” om små nanorobotar som hade råkat släppas lösa vid ett experiment ute i Nivadaöknen gick ut och varnade allmänheten om riskerna med denna nya teknik, vilket kanske inte var så bra med tanke på hans begränsade kunskap  i området och hans position. Men detta startade en debatt [4].
De  rika  västländerna  förespråkar  ofta fördelar som att den nya tekniken och dess produkter kommer att hjälpa utvecklingsländerna ur deras fattigdom [1, 4], eftersom det är en billig teknik och som lätt kan massproduceras. Förespråkarna för tekniken menar också att tekniken kommer att kunna bota många sjukdomar, ge bättre hälsa och bidra till framtagandet av miljövänlig energi. Stämmer då detta och finns det inte nackdelar som väger upp de positiva aspekterna? Går det exempelvis inte att använda all denna teknik
emot samhället och dess utveckling? Är inte nanotekniken terroristernas nästa stora vapen [1, 4]? Finns kanske också risker för ett storebrorssamhälle där myndigheterna hela tiden vet var vi är och gör[1]? Kanske bör man anse att riskerna för att något kan gå fel eller att kunskapen hamnar i  fel händer alldeles för stor för att fortsätta forska och använda denna teknik. Dessa frågor kommer vidare presenteras och sedan bearbetas.

Läs hela uppsatsen härKommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*