KTHs superdatorer simulerar talorganen

  • Superdatorn Lindgren simulerar röstenSimulering av ljudtrycket för vokalen “i” i en starkt förenklad modell av ansatsröret. Foto: KTH
  • Superdatorn Lindgren simulerar röstenStegvisa förenklingar av huvudets yttre form används för att räkna ut ljudutbredningen utanför munnen. Foto: KTH
  • Superdatorn Lindgren simulerar röstenFör att studera hur röstljuden skapas och fortplantas i kroppen används biomekaniska datormodeller. Foto: KTH
  • Superdatorn Lindgren simulerar röstenSimulering av en tryckpuls på väg ut ur munnen. Foto: KTH

Superdatorn Lindgren simulerar rösten

KTH-forskare tar superdatorn Lindgren till hjälp i simuleringar som ska avslöja talorganens dolda hemligheter. Målet är en röstmaskin som kan tala alla språk och sjunga med olika sångtekniker

I april gick startskottet för EU-projektet Eunison. Med 25 miljoner i pengapåsen ska forskare vid fem universitet kartlägga den mänskliga rösten i detalj. Forskare vid KTH leder projektet.

-Människorösten är komplicerad och vi behöver bättre förståelse för hur den fungerar, säger Sten Ternström, professor i musikakustik vid KTH.

Fysiken bakom hur vi människor talar och sjunger handlar om komplexa samband mellan olika delorgan, som hittills studerats var för sig. Nu har datorkapaciteten blivit tillräckligt stor för att man ska kunna simulera hela röstorganet. På KTH tar forskarna superdatorn Lindgren till hjälp.

-Det handlar visserligen i grunden om rätt enkla fysikaliska samband och de fyra räknesätten, men samtidigt är det snabba rörelser hos tiotusentals punkter i tre dimensioner vi talar om. Det gör forskningen beräkningstung.

Målet med projektet är en röstmodell som ska gå att använda via internet. Och som ska kunna styras till att tala alla språk och sjunga på olika sätt.

På sikt hoppas Sten Ternström att forskningen ska leda till maskiner som talar, talproteser samt bättre metoder att undervisa i hur man använder rösten och vårdar den.

http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article3692143.eceKommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*