IBM – En ny typ av dator som efterliknar hjärnan

Av: Charlotta von Schultz
Publicerad 21 november 2008 11:46

Liten, effektsnål och smart. Hjärnan är förebilden i IBM:s storsatsning på en helt ny typ av datorer.

IBM ska tillsammans med forskare vid fem amerikanska universitet utveckla en dator som efterliknar hjärnan. Projektet har fått motsvarande dryga 40 miljoner kronor från forskningsorganisationen Darpa.

Tanken är att maskinen att ska ta in och tolka enorma mängder information. Om forskarna lyckas ska den fatta beslut utifrån motstridiga uppgifter, ta hänsyn till sammanhang, känna igen mönster och bli klokare av erfarenhet. Och den ska dessutom utmana hjärnan när det gäller låg energiförbrukning och kompakt storlek.

Då duger inte den arkitektur som dagens datorer har. I stället vill IBM skapa kretsar i nanoskala som efterliknar hjärnans neuroner och synapser. Gruppen ska nu kombinera olika områden som materialforskning, neurovetenskap, superdatorsimuleringar och synaptronik, vilket innebär att man skapar förbindningar med hjärnans synapser som förebild.

IBM tänker sig att hjärndatorerna i framtiden kan komma till nytta i många komplexa arbetsuppgifter. Till exempel för att tolka informationen från stora sensornätverk eller för börsanalytiker som ska fatta snabba beslut.

De övriga deltagarna i projektet är Stanford University, University of Wisconsin-Madison, Cornell University, Columbia University Medical Center och University of California- Merced.

Källa: Nyteknik.seKommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*