Forskare vid Stanford har utvecklat världens första system som sänder och tar emot radiosignaler på samma kanal – samtidigt.

I dagens kommunikationsradio måste man turas om att prata, och i mobilnäten använder man varsin kanal för att kunna pladdra i munnen på varandra. Nu har en grupp forskare på amerikanska Stanford university utvecklat en radioteknik som gör det möjligt att samtidigt sända och ta emot radiosignaler på en enda kanal.

- Det här ska inte vara möjligt enligt läroboken, säger Philip Levis, som är forskare i datorvetenskap och elektronik på Stanford i ett uttalande.

Problemet är att inkommande signaler dränks av radions utsignaler, som är mycket starkare. Ungefär som att försöka höra en viskning medan man själv gallskriker.

Forskarna löser problemet genom att filtrera bort sändsignalerna, vilket gör det möjligt att detektera svaga inkommande signaler. Tekniken påminner om hur aktiva hörlurar släcker ut buller.

Än så länge har metoden verifierats i labb och kan ses på en video från Stanford.

Där framgår att två sändarantenner placerats på var sin sida om en ensam mottagarantenn. På så vis kan man få signalerna från de båda sändarantennerna att släcka ut varandra vid mottagaren. Vilken frekvens som används framgår inte, inte heller hur stor bandbredden är.

Nu försöker forskarna kommersialisera tekniken. De ser flera intressanta tillämpningar, exempelvis att öka kapaciteten i dagens wifi-nät eller att bygga helt nya typer av effektiva nätverk

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/radio/article3112889.eceKommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*