University of California Irvin “Syntetisk telepati” Kommunikaton som bygger på tankar, inte tal

Kalifornien, 13 Augusti 2008

Forskare utvecklar kommunikation som bygger på tankar, inte tal.

En grupp UC Irvine forskare har tilldelats 4 miljoner $ i bidrag från US Army Research Office för att att studera neurovetenskap och signal-behandling för utveckling av syntetisk telepati.

Forskning kan enligt ledande forskaren Michael D’Zmura, ordförande för UCI Institutionen för kognitionsvetenskap leda till ett kommunikationssystem som skulle kunna vinna soldater på slagfältet och hjälpa förlamade samt strokepatienter

Tack vare det generösa bidraget kan vi nu arbeta med experter inom automatisk taligenkänning och hjärnavbildning vid andra universitet för forskning på ett hjärna-dator gränssnitt för militären samt för medicinsk och kommersiell tillämpningar  säger D’Zmura.

Ett hjärna-dator gränssnitt skulle kunna använda en icke-invasiv hjärnavbildningsteknik och med elektroencefalografi låta människor kommunicera med varandra via tankar. Till exempel, en soldat skulle kunna “tänka” ett meddelande som sänds till  en datorbaserad taligenkänning vilken avkodar  EEG-signalerna.

De avkodade tankarna/ översatta hjärnvågorna överförs sedan med hjälp av ett system som pekar i riktning mot det avsedda målet.

“Ett sånt här  system skulle kräva en omfattande utbildning/träning för alla som använder det för att kunna skicka och ta emot meddelanden,”  säger D’Zmura .

“Ursprungligen baserades denna kommunikation på ett begränsat antal ord eller fraser som kännsdes igen av systemet,  om den nya tekniken utvecklas ytterligare skulle det kunna innefatta ett mer komplicerat språk och tal ”

D’Zmura kommer att samarbeta med UCI kognitionsvetenskap professorer Ramesh Srinivasan, Gregory Hickok och Kourosh Saberi. Med i laget är forskare Richard Stern och Vijayakumar Bhagavatula från Carnegie Mellon University och David Poeppel från University of Maryland.

Bidraget kommer från US Department of Defense’s Multidisciplinary University Research Initiative programme villka stöder forskning som involverar mer än en vetenskap och teknik disciplin. Dess mål är att utveckla tillämpningar för militärt och kommersiellt bruk.

Orginalartikel http://www.today.uci.edu/news/release_detail.asp?key=1808Kommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*