Tidningen “The Economist” The Future of Mind Control

Den engelska tidningen The Economist publicerade den 23 maj 2002 ett nummer om utvecklingen av neurovetenskap under rubriken
The Future of Mind Control
. Det nämndes att den måste beläggas med restriktioner, komma upp till debatt och att den är ett allvarligare och mer omedelbart hot mot människan än genmanipulation:

Neuroforskare utförde ett enkelt experiment för att bota depression. Med elektroder stimulerade de kvinnor med vad som gav känslor av vällust. Subjekten gavs ingen skada, tvärtom. Deras symptom av depression försvann helt, i alla fall tillfälligtvis, men de förälskade sig i sina forskare…Ännu har hjärnforskarna till en hög grad lämnats själva till sina egna utvecklingar…Den relativa bristen på reglering och insyn har skapat en besynnerlig situation…Om man skulle ställa frågan vilken grupp av vetenskapsmän som är mest troliga att en dag förvandla den grundläggande naturen av mänskligheten, skulle de flesta svara  genetiker. Men i själva verket utgör hjärnvetenskapen ett större och ett mer omedelbart hot. Dessutom innebär den en utmaning som i stort undvikits av de som sätter reglerna och allmänheten. Istället lever vi med överdrivna tvångsföreställningar om skrämmande gentiska framtidshot…Hjärnforskningen företer en betydligt större fara för mänsklig värdighet  och självbestämmande än vad kloning gör. Kloning är under debatt med förslag om att helt förbjudas. Men när det handlar om hjärnan finns ingen regering som stoppar något. Att undvika att se problemet gör inte att det försvinner…En persons genetiska uppsättning har naturligtvis betydelsefull inverkan på hans efterföljande beteende. Men generna utövar sin verkan genom hjärnan. Så om man vill förutse och kontrollera en människans beteende, då är hjärnan den rätta platsen att börja  på. En allmän debatt över etik och neurovetenskap har sedan länge varit nödvändig. USA:s National Institute of Health har en enorm budget för att studera de juridiska och sociala konsekvenserna av genetik, men inget finns avsatt för att granska etiken inom neurovetenskap. Men ifall samhället vill leva upp till etik och vetenskapliga framsteg skulle den i alla fall skapa en klarare bild av vad som är värt att oroa sig över och varför.”

Det har sedan årtionden bland forskarna funnits en strävan att överdriva betydelsen av generna till att skapa en snedvriden debatt där hjärnan, neuroforskningen och hjärnsystemen inte kommer upp. Det här var något som togs upp i klara ord av Alva Myrdal i den statliga utredningen Sverige väljer framtid (SOU 1972:59). I den skrev hon att befolkningen skulle få svårt att freda sig emot teknikens intrång i hjärnan. Det kanske kan vara svårt att inse att hjärnforskningen i det dolda skulle vara omfattande och en central politisk-vetenskaplig fråga men kallades av Senator John Glenn för den viktigaste frågan vi lever med i nuet.

Professor Carl Sagan bok The Dragons of Eden recenserades (29.5.1977) av New York Times och man nämnde om just det som The Economist tog upp 32 år senare, hjärnans ställning över generna under rubriken THE BRAIN KNOW MORE THAN THE GENES. Vad det handlar om är att få upp övergreppen, experimenten med människors hjärnor till allmän debatt därför det kommer förändra oss själva och framtiden.

Carl Sagan skrev i boken (sv Lustgårdens drakar) att den befolkning som låter staten sätta in elektroder i hjärnorna har förlorat slaget om friheten. Därför är det extra viktigt att få upp debatten. Elektroder, transmitters, hjärnchips kan injiceras vid sjukhusen och koppla upp människor till datorer. Slaget om friheten befinner sig vid sin mest allvarliga korsväg nu när mikroelektroniken ersatts av nanotekniken..Kommentera:

Namn *:
E-post *:
Webbplats:
Kommentar *:
*